Vytvoriť faktúru

BK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BK
IČO 17330017
DIČ 2020646650
Dátum vzniku 07 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BK
Čulenova 12
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 176 €
Zisk 1 445 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,127
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 590
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,127
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,503
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,348
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 71
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,445
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 624
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 624
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 122
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,176
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,176
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,070
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 250
C. Služby (účtová skupina 51) 1,057
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,763
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,106
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,869
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 182
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -181
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,925
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330017 DIČ: 2020646650
 • Sídlo: BK, Čulenova 12, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  -Prof.Ing .Miloš Ballo, CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03 01.07.1998
  -Ing. Stanislav Osuský, CSc. Čulenova 12 Malacky 01.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Prog.Ing. Miloš Ballo, CSc. 6 640 € (50%) Bratislava 811 03
  Ing. Stanislav Osuský, CSc. 6 640 € (50%) Malacky
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.07.2003Nové predmety činnosti:
   3/ vedenie účtovníctva vrátane mzdovej agendy
   4/ činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   01.07.1998Noví spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   30.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský Čulenova 12 Malacky
   08.10.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský Čulenova 12 Malacky
   07.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   BK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čulenova 12 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/tvorba programov, predaj programov, expertízna a posudková činnosť, sprostredkova- teľská činnosť, odborné školenia
   2/vývoz a dovoz programov, počítačov a s nimi súvisiacich komponentov a náhradných dielov
   Noví spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia