Vytvoriť faktúru

ALPEX Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALPEX Group
IČO 17330068
DIČ 2020342225
IČ DPH SK2020342225
Dátum vzniku 29 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPEX Group
Hrdličkova 15
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 245 698 €
Zisk 1 610 €
Aktíva 55 895 €
Vlastný kapitál 506 €
Kontaktné informácie
Email alpex@alpex.sk
Phone(s) 0254771264
Mobile phone(s) 0903708758
Fax(es) 0254777598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,908
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,932
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,932
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,812
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,612
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 439
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 70,720
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,116
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 30,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,986
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -39,480
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,610
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,604
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 512
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,084
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37,175
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,363
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,942
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,604
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 245,698
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 79,828
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 165,870
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 238,179
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 54,161
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 72,023
C. Služby (účtová skupina 51) 71,196
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,119
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,009
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,460
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 211
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,519
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,318
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,949
M. Nákladové úroky (562) 1,795
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,154
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,949
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,570
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015