Vytvoriť faktúru

DAMARON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAMARON
IČO 17330084
Dátum vzniku 24 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMARON
Pekná cesta 15
83404
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 596 €
Zisk -2 253 €
Aktíva 33 191 €
Vlastný kapitál -17 918 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244648031, 0244648032, 0244872906
Mobile phone(s) 0917747750
Fax(es) 0244648033
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,536
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,536
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,536
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,067
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,426
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,275
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,366
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,603
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -20,171
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,221
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,253
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 43,774
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,091
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,683
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,625
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 410
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,709
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,939
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 103,596
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,287
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 69,582
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,974
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,753
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 103,731
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,693
C. Služby (účtová skupina 51) 35,300
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,014
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 969
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,248
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,507
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -135
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,124
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,158
M. Nákladové úroky (562) 853
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 305
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,158
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,293
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,253
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015