Vytvoriť faktúru

BELT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELT
IČO 17330289
DIČ 2020328145
IČ DPH SK2020328145
Dátum vzniku 09 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELT
Šamorínska 1
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 961 €
Zisk 3 101 €
Aktíva 38 233 €
Vlastný kapitál 3 829 €
Kontaktné informácie
Email beltslovakia@beltslovakia.sk
Webová stránka http://www.beltslovakia.sk
Phone(s) +421245246111, +421245248733, +421245640918, +421245640919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,373
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,440
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 22,373
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,930
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,185
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,995
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,101
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,443
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,445
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,998
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,961
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,961
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,900
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,900
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,061
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,061
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330289 DIČ: 2020328145 IČ DPH: SK2020328145
 • Sídlo: BELT, Šamorínska 1, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Lamošová Šamorínska 1 Bratislava 01.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Lamošová 5 312 € (80%) Šamorínska 1 Bratislava
  Dipl.Ing. Josef Hajas 1 328 € (20%) Oberalm 5411 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2006Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Josef Hajas Oberalm 772 Oberalm 5411 Rakúska republika
   17.02.2003Noví spoločníci:
   Mária Lamošová Šamorínska 1 Bratislava 821 06
   16.02.2003Zrušeny spoločníci:
   BELT Handelsgasellschaft m.b.H. A 5411 Oberalm 772 Oberalm Rakúsko
   Mária Lamošová Šamorínska 1 Bratislava 821 06
   10.05.1999Noví spoločníci:
   BELT Handelsgasellschaft m.b.H. A 5411 Oberalm 772 Oberalm Rakúsko
   Mária Lamošová Šamorínska 1 Bratislava 821 06
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   BELT Handelsgasellschaft m.b.H. A 5411 772 Oberalm Rakúsko
   01.03.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   marketing
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Lamošová Šamorínska 1 Bratislava
   28.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolonie FMZO, včítane exportu a importu
   b/zastupiteľská, sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   c/marketing a obchod s know-how a licenciami
   d/nákup, predaj, prenájom a leasing ako aj údržba nehnuteľností
   e/reštauračné a pohostinské služby, služby obyvateľstvu v rámci voľného času
   f/podieľanie sa na podnikoch rovnakého alebo podobného druhu, ako aj ich zastupovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   BELT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolonie FMZO, včítane exportu a importu
   b/zastupiteľská, sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   c/marketing a obchod s know-how a licenciami
   d/nákup, predaj, prenájom a leasing ako aj údržba nehnuteľností
   e/reštauračné a pohostinské služby, služby obyvateľstvu v rámci voľného času
   f/podieľanie sa na podnikoch rovnakého alebo podobného druhu, ako aj ich zastupovanie
   Noví spoločníci:
   BELT Handelsgasellschaft m.b.H. A 5411 772 Oberalm Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia