Vytvoriť faktúru

TREK SPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TREK SPORT
IČO 17330343
DIČ 2020362883
IČ DPH SK2020362883
Dátum vzniku 09 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREK SPORT
Bratislavská 97
90046
Most pri Bratislave
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.treksport.eu
Fax(es) 0245951069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 166,479
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64,593
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,593
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,720
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,873
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,028
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 100,033
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 99,992
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,992
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 995
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 965
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 858
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 858
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 166,479
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,060
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 443,803
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 443,803
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,479
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,479
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -651,342
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -651,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 354,495
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,525
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,816
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 17,709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 292,363
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 199,009
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,009
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 48,682
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,634
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 41,607
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 41,607
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,044
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 10,044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330343 DIČ: 2020362883 IČ DPH: SK2020362883
 • Sídlo: TREK SPORT, Bratislavská 97, 90046, Most pri Bratislave
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Šuchaň Rastinná 36 Bratislava 08.10.2003
  Ing. Róbert Harton Veternicova 22 Bratislava 05.05.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Róbert Harton 141 166 € (15.9%) Veternicova 22 Bratislava
  Ing. Dezider Pusztay 191 498 € (21.6%) Bratislava
  Ing. Igor Sobolík 169 254 € (19.1%) Rovinka
  Ivan Bažalík 169 254 € (19.1%) Pribišova 43 Bratislava
  Alexander Vojček 111 884 € (12.6%) Bratislava
  Mgr. Peter Valušiak 35 524 € (4%) Bratislava
  Zoltán Demján 15 936 € (1.8%) Sládkovičova 859/9 Bratislava
  Ing. Viktor Karabinoš 53 253 € (6%) Banská Bystrica
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2003Nové obchodné meno:
   TREK SPORT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba športového tovaru
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   technicko - organizačné zabezpečenie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
   vedenie účtovníctva
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Šuchaň Rastinná 36 Bratislava Vznik funkcie: 08.10.2003
   Ing. Robert Harton Veternicova 22 Bratislava Vznik funkcie: 05.05.2003
   Ing. Dezider Pusztay, konateľ - výkonný riaditeľ Tranovského 47 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2003
   03.12.2003Zrušené obchodné meno:
   TREK SPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba športového tovaru
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2002
   19.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Alexander Vojček Lykovcova 7 Bratislava
   Mgr. Peter Valušiak Kempelenova 3 Bratislava
   Zoltán Demján Sládkovičova 859/9 Bratislava
   Ing. Viktor Karabinoš Zelená 2/B Banská Bystrica
   18.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   26.02.2002Noví spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dezider Pusztay Tranovského 47 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2002
   25.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   28.02.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 97 Most pri Bratislave 900 46
   Nové predmety činnosti:
   výroba športového tovaru
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ivan Bažalík Pribišova 43 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Veternicová 22 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Školská 341 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   27.02.1995Zrušené sidlo:
   Most pri Bratislave
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   návrhy, konštrukcia /projektovanie/, výroba športových potrieb.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bažalík Trebišovská 53 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Podtatranského 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   TREK SPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Most pri Bratislave
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   návrhy, konštrukcia /projektovanie/, výroba športových potrieb.
   Noví spoločníci:
   Ivan Bažalík Trebišovská 53 Bratislava
   Ing. Róbert Harton Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Dezider Pusztay Drobného 8 Bratislava
   Ing. Igor Sobolík Podtatranského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia