Vytvoriť faktúru

Stavebná firma KOMPLETING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavebná firma KOMPLETING
IČO 17330416
DIČ 2020314219
IČ DPH SK2020314219
Dátum vzniku 17 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavebná firma KOMPLETING
Pri Trati 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 227 030 €
Zisk 15 348 €
Aktíva 1 815 013 €
Vlastný kapitál 1 114 816 €
Kontaktné informácie
Email mkolesar@kompleting.sk
Webová stránka http://www.kompleting.sk
Phone(s) +421245525769
Fax(es) 0245525769
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,636,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,636,913
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,359
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,882
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 64,944
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,579
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,725,795
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,130,164
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 36,513
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 36,513
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,879
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,067,424
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,348
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 595,631
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,516
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 581,792
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,611
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,010
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,251
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 571,920
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 444
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 227,030
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 205,618
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,417
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 206,556
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,321
C. Služby (účtová skupina 51) 46,851
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,528
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,300
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 82,096
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,522
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 9,141
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,797
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,474
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 147,446
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 463
M. Nákladové úroky (562) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 413
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -462
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,012
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,664
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,348
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330416 DIČ: 2020314219 IČ DPH: SK2020314219
 • Sídlo: Stavebná firma KOMPLETING, Pri Trati 25, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06 20.02.2001
  Mgr. Michal Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06 16.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Kolesár 18 257 € (50%) Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
  Mgr. Michal Kolesár 18 257 € (50%) Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2012Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 16.08.2012
   20.02.2001Nové sidlo:
   Pri Trati 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
   19.02.2001Zrušené sidlo:
   Orenburská 44 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Hviezdoslavova 2 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   28.09.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   činnosť realitnej kancelárie
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   03.03.1998Nové sidlo:
   Orenburská 44 Bratislava 821 06
   02.03.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnická 63 Bratislava
   31.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   30.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   26.11.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   25.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľská činnosť na území ČSFR zameraná na stavebné práce každého druhu najmä murárske, maliarske a natieračské, elektrikárske, stolárske, tesárske, klampiarské,pokrývačské izolatérske, podlahárske, lešenárske, kamenárske, štukatárske práce, ďalej na projektovanie, montáž a revízie plynových zariadení, nákup a predaj autopríslušenstva a autodoplnkov, rozpočtové a fakturačné práce a ďalšie práce stavebného charakteru včítane rekonštrukčných, modernizačných prác a opráv a stavebných úprav ako aj reštaurátorských prác včítane príslušných dopravných výkonov a nákupi potrebných materiálov, strojov a zariadení a vykonávania činnosti v oblasti inštalácie elektriny, plynu a vody
   14.05.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. Marián Tikl Štepna 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. František Šatan Podháj 37 Bratislava
   Ing. Marian Tikl Štepna 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1991Nové obchodné meno:
   Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnická 63 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľská činnosť na území ČSFR zameraná na stavebné práce každého druhu najmä murárske, maliarske a natieračské, elektrikárske, stolárske, tesárske, klampiarské,pokrývačské izolatérske, podlahárske, lešenárske, kamenárske, štukatárske práce, ďalej na projektovanie, montáž a revízie plynových zariadení, nákup a predaj autopríslušenstva a autodoplnkov, rozpočtové a fakturačné práce a ďalšie práce stavebného charakteru včítane rekonštrukčných, modernizačných prác a opráv a stavebných úprav ako aj reštaurátorských prác včítane príslušných dopravných výkonov a nákupi potrebných materiálov, strojov a zariadení a vykonávania činnosti v oblasti inštalácie elektriny, plynu a vody
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Ing. František Šatan Podháj 37 Bratislava
   Ing. Marian Tikl Štepna 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia