Vytvoriť faktúru

V.I.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V.I.P.
IČO 17330467
DIČ 2020328156
IČ DPH SK2020328156
Dátum vzniku 11 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.I.P.
Syslia 35
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 779 €
Zisk -6 964 €
Aktíva 24 513 €
Vlastný kapitál -3 943 €
Kontaktné informácie
Email taxivip@taxivip.sk
Webová stránka http://www.taxivip.sk
Mobile phone(s) +421903500506, +421905301111
Fax(es) 0252964852
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,485
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,545
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 316
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,624
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,485
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,907
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 531
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,109
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,964
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,392
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 266
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,926
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,129
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,935
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,896
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,966
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 111,779
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 111,779
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 117,561
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 443
C. Služby (účtová skupina 51) 98,763
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,992
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 164
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,782
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,573
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 222
M. Nákladové úroky (562) 86
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -222
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,004
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,964
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330467 DIČ: 2020328156 IČ DPH: SK2020328156
 • Sídlo: V.I.P., Syslia 35, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Velčický Syslia 35 Bratislava 06.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Velčický 2 878 € (33.3%) Syslia 35 Bratislava
  Ján Kvasnica 2 878 € (33.3%) Bratislava
  Ing. Alfréd Gašpar 2 879 € (33.3%) Haburska 16 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.08.2010Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   30.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Kubica Majerská 23 Bratislava
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   14.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   11.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   nepravidelná autobusová doprava
   06.10.1998Nové predmety činnosti:
   taxislužba
   nákladná cestná doprava
   nepravidelná autobusová doprava
   Noví spoločníci:
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Milan Velčický Syslia 35 Bratislava
   Ján Kubica Majerská 23 Bratislava
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Velčický Syslia 35 Bratislava
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   05.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   účtovné a ekonomické poradenstvo
   odťahová služba
   oprava motorových vozidiel
   nákup a predaj rozličného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   Ján Kubica Jurkovičová 1 Bratislava
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   Ján Kubica Jurkovičová 1 Bratislava
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Miazdra Vígľašská 11 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   Ján Kubia Jurkovičová 1 Bratislava
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Buďonného 31 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Miazdra Buďonného 31 Bratislava
   22.06.1992Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dispečérskych služieb v osobnej a nákladnej taxislužbe
   prenájom motorových vozidiel
   účtovné a ekonomické poradenstvo
   odťahová služba
   oprava motorových vozidiel
   nákup a predaj rozličného tovaru
   Noví spoločníci:
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   Ján Kubia Jurkovičová 1 Bratislava
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Buďonného 31 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Buďonného 31 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   21.06.1992Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie dispečerských služieb v osobnej a nákladnej taxislužbe pre súkromných podnikateľov
   vykonávanie údržby a bežné opravy motorových vozidiel občanom, právnickým a fyzickým osobám
   poskytovanie odťahovacej služby osobných motorových vozidiel na území ČSFR a ostatných európskych štátov
   predaj ojazdených motorových vozidiel, náhradných dielov a autospríslušenstva
   požičiavanie osobných motorových vozidiel občanom ČSFR a cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám
   prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia
   zabezpečenie vedenia ekonomickej agendy súkromným podnikateľom
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Frey Odborárske nám 6 Bratislava
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   Ján Kubica Jurkovičová 1 Bratislava
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Buďonného 31 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1991Nové obchodné meno:
   V.I.P. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Syslia 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dispečerských služieb v osobnej a nákladnej taxislužbe pre súkromných podnikateľov
   vykonávanie údržby a bežné opravy motorových vozidiel občanom, právnickým a fyzickým osobám
   poskytovanie odťahovacej služby osobných motorových vozidiel na území ČSFR a ostatných európskych štátov
   predaj ojazdených motorových vozidiel, náhradných dielov a autospríslušenstva
   požičiavanie osobných motorových vozidiel občanom ČSFR a cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám
   prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia
   zabezpečenie vedenia ekonomickej agendy súkromným podnikateľom
   Noví spoločníci:
   Tomáš Frey Odborárske nám 6 Bratislava
   Alfréd Gašpar Haburska 16 Bratislava
   Ján Kubica Jurkovičová 1 Bratislava
   Ján Kvasnica K. Adlera 18 Bratislava
   Vladimír Miazdra Buďonného 31 Bratislava
   Milan Velčický Bebravská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia