Vytvoriť faktúru

E L I N G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E L I N G
IČO 17330564
DIČ 2020344634
IČ DPH SK2020344634
Dátum vzniku 14 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E L I N G
Vápencová 14
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 929 €
Zisk -11 324 €
Aktíva 138 279 €
Vlastný kapitál 136 097 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264779326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 74,424
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 74,424
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,093
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 477
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,058
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,092
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 126,517
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,774
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 17,011
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,758
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 110,689
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,324
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,743
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,743
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -80
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 339
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 113
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,929
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,874
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,055
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,069
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,580
C. Služby (účtová skupina 51) 692
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,336
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,233
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,129
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,140
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,602
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 91
X. Výnosové úroky (662) 91
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 258
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 258
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -167
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,307
P. Daň z príjmov (591, 595) 17
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,324
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015