Vytvoriť faktúru

COEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COEX
IČO 17330581
DIČ 2020342511
IČ DPH SK2020342511
Dátum vzniku 18 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COEX
Námestie SNP 30
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 276 €
Zisk -5 460 €
Kontaktné informácie
Email coex@coexsk.eu
Phone(s) 0692086066, 0905636393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,341
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,230
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,941
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,770
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 39,341
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,015
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,526
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,460
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,356
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,742
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,408
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,453
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 290
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,406
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,259
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 60,276
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53,248
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,550
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 478
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 65,885
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 28,385
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,194
C. Služby (účtová skupina 51) 29,109
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,644
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 202
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 351
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,609
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -890
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,257
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,257
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 148
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,109
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,500
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330581 DIČ: 2020342511 IČ DPH: SK2020342511
 • Sídlo: COEX, Námestie SNP 30, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Tóbi Dunajská 40 Bratislava 811 08 25.09.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Emrich 6 971 € (100%) Senica 905 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2015Noví spoločníci:
   Ing. Peter Emrich L. Novomeského 1350/108 Senica 905 01
   05.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 40 Bratislava 811 08
   10.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 40 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.09.2002
   09.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 40 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.09.2002
   23.10.2012Nové sidlo:
   Námestie SNP 30 Bratislava 811 01
   22.10.2012Zrušené sidlo:
   Jungmannova 1171/14-16 Bratislava 851 05
   17.10.2007Nové sidlo:
   Jungmannova 1171/14-16 Bratislava 851 05
   16.10.2007Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   05.09.2007Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 40 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.09.2002
   04.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 40 Bratislava 811 08
   08.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bizoň Dunajská 40 Bratislava
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 4 Bratislava
   15.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Bizoň Dunajská 40 Bratislava
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 4 Bratislava
   14.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bizoň Dunajská 40 Bratislava
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 4 Bratislava
   22.02.1993Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bizoň Dunajská 40 Bratislava
   Ing. Tibor Tóbi Dunajská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1993Zrušené sidlo:
   Nejedlého 15 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Bizoň 132 Horná Súča
   Ing. Tibor Tóbi Petöfyho 879 Štúrovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   COEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   poradenská činnosť
   obchodná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. František Bizoň 132 Horná Súča
   Ing. Tibor Tóbi Petöfyho 879 Štúrovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia