Vytvoriť faktúru

KOVOPROJEKT - B.I.O.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVOPROJEKT - B.I.O.S.
IČO 17330769
DIČ 2020306981
IČ DPH SK2020306981
Dátum vzniku 18 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVOPROJEKT - B.I.O.S.
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 184 €
Zisk -9 586 €
Aktíva 213 555 €
Vlastný kapitál 96 085 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262410439, +421262410442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 51,499
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 51,499
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 135,937
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,240
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 128,820
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 187,436
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,499
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,278
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,140
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74,696
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,586
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,937
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 96,924
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 969
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,448
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 789
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,718
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,184
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 70,182
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 78,864
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,354
C. Služby (účtová skupina 51) 24,893
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 41,527
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 629
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,246
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 897
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,318
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,680
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,935
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 308
X. Výnosové úroky (662) 308
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 196
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 196
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 112
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,568
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,018
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,586
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17330769 DIČ: 2020306981 IČ DPH: SK2020306981
 • Sídlo: KOVOPROJEKT - B.I.O.S., Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava 26.03.1999
  Ing. Milan Viskup konateľ Kamenárska 21 Bratislava 21.05.2002
  Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava 841 05 17.06.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Karovič 2 324 € (33.3%) Baltská 5172/5 Bratislava
  Ing. Milan Viskup 2 324 € (33.3%) Kamenárska 21 Bratislava
  Ing. Ľubor Štark 2 324 € (33.3%) Hlaváčikova 23 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Kamenárska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Kamenárska 21 Bratislava
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Hlaváčikova 23 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Kamenárska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup - konateľ Kamenárska 21 Bratislava Vznik funkcie: 21.05.2002
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   21.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   20.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   19.10.2000Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   18.10.2000Zrušené sidlo:
   Suché Mýto 19 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   04.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5172/5 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2004/2 Bratislava
   03.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   28.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   27.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   06.09.1995Nové sidlo:
   Suché Mýto 19 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Martin Karovič Baltská 5 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   05.09.1995Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   13.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb
   projektová činnosť
   inžinierska činnosť okrem činností oprávnených inžinierov v zmysle zákona č. 138/92 Zb.
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   vykonávanie priemyselných, inžinierských, bytových a občianskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrba Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan Viskup Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Janči Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik Letko Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Osuského 42 Bratislava
   12.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   dodávky v oblasti tvorby a ochrany životného a pracovného prostredia, vrátane poradenskej činnosti a prieskumov
   projektová a inžinierska činnosť
   konzultačná a dodávateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby, podnikania a managementu
   zabezpečovanie geodetických a kartografických prác a prác v oblasti inžinierskogeologického a hydrologického prieskumu
   vývoj a projektovanie softwearu, poradenská činnosť v oblasti počítačových systémov a sietí
   zabezpečovanie reprografických, planografických prác
   zabezpečovanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných prípadne polostabilných hasiacich zariadení
   školenia súvisiace s predmetom činnosti obchodná činnosť, export, import v oblasti investícií potravín, spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre československé a zahraničné fyzické a právnické osoby
   propagačné, reklamné a výstavnícke služby a činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol JANČI Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik LETKO Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Thorézova 42 Bratislava
   Ing. Miroslav ŠTRBA Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan VISKUP Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   KOVOPROJEKT - B.I.O.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávky v oblasti tvorby a ochrany životného a pracovného prostredia, vrátane poradenskej činnosti a prieskumov
   projektová a inžinierska činnosť
   konzultačná a dodávateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby, podnikania a managementu
   zabezpečovanie geodetických a kartografických prác a prác v oblasti inžinierskogeologického a hydrologického prieskumu
   vývoj a projektovanie softwearu, poradenská činnosť v oblasti počítačových systémov a sietí
   zabezpečovanie reprografických, planografických prác
   zabezpečovanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných prípadne polostabilných hasiacich zariadení
   školenia súvisiace s predmetom činnosti obchodná činnosť, export, import v oblasti investícií potravín, spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre československé a zahraničné fyzické a právnické osoby
   propagačné, reklamné a výstavnícke služby a činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol JANČI Komárnická 32 Bratislava
   Ing. Dominik LETKO Beňadická 32 Bratislava
   Ing. Ľubor Štark Thorézova 42 Bratislava
   Ing. Miroslav ŠTRBA Višňová 15 Bratislava
   Ing. Milan VISKUP Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia