Vytvoriť faktúru

DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB
IČO 17330939
DIČ 2020797966
Dátum vzniku 16 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIELO- ART - BRATISLAVA v skratke DAB
Obchodná 35
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 235 €
Zisk -1 773 €
Aktíva 23 663 €
Vlastný kapitál 15 651 €
Kontaktné informácie
Email gabihrda@nextra.sk
Phone(s) 0252932433, 0252932434, 0330566, 335229, 335229330566
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,258
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,444
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,702
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,121
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,591
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,773
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,581
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 407
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,427
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,675
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,111
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 917
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 724
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 747
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,235
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,283
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,952
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,812
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,436
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 662
C. Služby (účtová skupina 51) 10,350
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,732
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 632
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -577
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,787
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 717
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 717
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -716
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,293
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,773
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016