Vytvoriť faktúru

Konzorcium SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Konzorcium SK
IČO 17330971
Dátum vzniku 01 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Konzorcium SK
Tolstého 5
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 243 €
Zisk -10 392 €
Aktíva 33 738 €
Vlastný kapitál -200 033 €
Kontaktné informácie
Email komprex@komprex.sk
Phone(s) 0262240396, 0262413665, 0905547341
Mobile phone(s) +421905547341
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,112
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,162
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,877
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,877
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 91
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 194
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 950
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,112
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,685
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 68
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,392
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,797
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,797
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 645
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 645
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,192
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,100
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,243
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 143
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,380
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,078
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 453
D. Služby (účtová skupina 51) 9,525
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 256
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 256
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,137
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,956
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 295
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 294
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -295
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,432
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,392
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016