Vytvoriť faktúru

MS-Kom - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MS-Kom
IČO 17331901
DIČ 2020678880
Dátum vzniku 23 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS-Kom
Vojenská cesta 12
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 150 €
Zisk 1 825 €
Aktíva 6 499 €
Vlastný kapitál 6 499 €
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,130
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,130
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,130
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,825
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 140
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -6,499
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -140
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,825
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 305
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 305
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 505
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -200
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,150
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,150
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,820
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 850
C. Služby (účtová skupina 51) 2,970
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,330
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,330
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,330
P. Daň z príjmov (591, 595) 505
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,825
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Files
4259702.tif
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016