Vytvoriť faktúru

KONTURA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTURA
IČO 17331951
DIČ 2020301228
IČ DPH SK2020301228
Dátum vzniku 19 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTURA
Jaskový rad 215
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 374 680 €
Zisk 609 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254654407, +421254654409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,739
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,739
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,168
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 247,492
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 206
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 94,719
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,880
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,473
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 259,231
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,061
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 793
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 31,854
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 609
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 219,170
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,090
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 4,874
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 180,623
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64,455
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,853
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,446
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 111,869
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,689
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,894
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 374,680
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 203,902
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 50,775
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120,003
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 366,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 130,447
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,430
C. Služby (účtová skupina 51) 125,348
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 47,388
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,113
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,498
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,184
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,272
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -45,548
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,639
M. Nákladové úroky (562) 5,369
N. Kurzové straty (563) 7
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,263
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,639
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,633
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,024
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17331951 DIČ: 2020301228 IČ DPH: SK2020301228
 • Sídlo: KONTURA, Jaskový rad 215, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Uher Jaskový rad 215 Bratislava 831 01 14.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Uher 6 639 € (100%) Jaskový rad 215 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martina Sendeková Jungmannova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Sendeková Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.01.2004
   09.08.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Martina Sendeková Jungmannova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Sendeková Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.01.2004
   08.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Martina Uhrová Jaskový rad 215 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Uhrová Jaskový rad 215 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.2004
   24.05.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   17.03.2004Nové obchodné meno:
   KONTURA, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Jaskový rad 215 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Uher Jaskový rad 215 Bratislava 831 01
   Martina Uhrová Jaskový rad 215 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Uhrová Jaskový rad 215 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.2004
   16.03.2004Zrušené obchodné meno:
   KONTURA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Novohradská 9 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Uher Jungmannova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Uhrová Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.03.2002 Skončenie funkcie: 20.01.2004
   10.04.2002Nový štatutárny orgán:
   Iveta Uhrová Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.03.2002 Skončenie funkcie: 20.01.2004
   09.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Uhrová Jungmannova 14 Bratislava 851 01
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Uher Jungmannova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Uher Jaskový rad 215 Bratislava 831 01
   Ing. Iveta Uhrová Jungmannova 14 Bratislava 851 01
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Uher Jungmanova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Uher Jungmanova 14 Bratislava
   18.10.1994Nové obchodné meno:
   KONTURA, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj zariadení a komponentov v oblasti strojárenstva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstva
   projekčná a kozultačná činnosť v strojárenstve
   sprostredkovateľská, obstarávateľská a zapožičiavacia činnosť v oblasti strojárenstva
   výroba a servis mechanických častí strojárenských výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Uher Jungmanova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Kontura - konštrukcia, technológia, realizácia spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   V obore strojárenstvo a v spolu súvisiacich oboroch: projektovanie a konštrukcia, vyhotovovanie výkresov, design, poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovacia obsta- rávateľská servisná a zapožičiavacia služ- ba, výroba, výrobný dozor, obchodná činnosť so zariadeniami a komponentami súvisiacimi s predmetom podnikania, zahranično-obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Hotelierske služby
   Obchodná činnosť so spotrebným tovarom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Marendiak Palisády 7 Bratislava
   Ing. Aleš Sarátor Mamatejova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Uher Jungmanova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Marendiak Palisády 7 Bratislava
   Ing. Aleš Sarátor Mamatejova 10 Bratislava
   19.11.1992Nové sidlo:
   Novohradská 9 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Marendiak Palisády 7 Bratislava
   Ing. Aleš Sarátor Mamatejova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Uher Jungmanova 14 Bratislava
   18.11.1992Zrušené sidlo:
   Palisády 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   Kontura - konštrukcia, technológia, realizácia spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Palisády 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   V obore strojárenstvo a v spolu súvisiacich oboroch: projektovanie a konštrukcia, vyhotovovanie výkresov, design, poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovacia obsta- rávateľská servisná a zapožičiavacia služ- ba, výroba, výrobný dozor, obchodná činnosť so zariadeniami a komponentami súvisiacimi s predmetom podnikania, zahranično-obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Hotelierske služby
   Obchodná činnosť so spotrebným tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Marendiak Palisády 7 Bratislava
   Ing. Aleš Sarátor Mamatejova 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Uher Jungmanova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia