Vytvoriť faktúru

ISTROKLIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROKLIMA
IČO 17331960
DIČ 2020350794
IČ DPH SK2020350794
Dátum vzniku 22 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROKLIMA
Dunajská 24
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 187 715 €
Zisk 5 703 €
Aktíva 52 997 €
Vlastný kapitál 28 472 €
Kontaktné informácie
Email istroklima@chello.sk
Mobile phone(s) +421905583313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,347
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,347
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,496
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,773
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,679
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,115
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,203
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,120
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,577
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 571
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,703
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,543
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,534
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 41,387
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,965
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,308
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,516
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,598
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 187,715
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 182,992
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 223
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 178,195
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 59,982
C. Služby (účtová skupina 51) 15,767
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 96,436
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 630
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,617
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,520
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 107,243
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,923
M. Nákladové úroky (562) 321
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,602
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,923
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,597
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,894
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17331960 DIČ: 2020350794 IČ DPH: SK2020350794
 • Sídlo: ISTROKLIMA, Dunajská 24, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Podlucký Dunajská 24 Bratislava 22.10.1991
  Ing. Magdaléna Podlucká Kukučínova 14 Bratislava 831 03 01.04.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Podlucký 3 319 € (50%) Dunajská 24 Bratislava
  Ing. Magdaléna Podlucká 3 319 € (50%) Kukučínova 14 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Magdaléna Podlucká Kukučínova 14 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Podlucká Kukučínova 14 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.04.2008
   16.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 22.10.1991
   16.12.2002Nový štatutárny orgán:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1991
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 22.10.1991
   15.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   02.06.1998Nové sidlo:
   Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Slnečná 14 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   01.06.1998Zrušené sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Podlucký - riaditeľ Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach - riaditeľ Tupolevova 24 Bratislava
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti klimatizačnej techniky a náhradných dielov
   montáž a servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky bez elektrických častí
   oprava a údržba klimatizačných zariadení a vzduchotechniky
   kovovýroba
   zváračské práce
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Podlucký - riaditeľ Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach - riaditeľ Tupolevova 24 Bratislava
   01.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti klimatizačnej techniky a náhradných dielov.
   Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení.
   Výrobná, opravárenská a údržbárska činnosť v odvetví kovovýroby, elektrotechnického priemyslu, zváračské práce
   Výrobná, opravárenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu a výroba bytových doplnkov všetkých druhov
   Obchodná činnosť s drogistickým a priemy- selným tovarom, ďalej v elektrotechnickom, drevospracujúcom a spotrebnom priemysle
   Sprostredkovateľská činnosť spojená s predmetom činnosti
   Zahraničnoobchodná činnosť spojená s predmetom činnosti mimo komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.10.1991Nové obchodné meno:
   ISTROKLIMA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti klimatizačnej techniky a náhradných dielov.
   Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení.
   Výrobná, opravárenská a údržbárska činnosť v odvetví kovovýroby, elektrotechnického priemyslu, zváračské práce
   Výrobná, opravárenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu a výroba bytových doplnkov všetkých druhov
   Obchodná činnosť s drogistickým a priemy- selným tovarom, ďalej v elektrotechnickom, drevospracujúcom a spotrebnom priemysle
   Sprostredkovateľská činnosť spojená s predmetom činnosti
   Zahraničnoobchodná činnosť spojená s predmetom činnosti mimo komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   František Podlucký Dunajská 24 Bratislava
   Vojtech Valach Tupolevova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia