Vytvoriť faktúru

Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/
IČO 17331994
DIČ 2020332490
Dátum vzniku 01 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/
Teslova 22/II.26
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 096 €
Zisk 11 729 €
Aktíva 9 807 €
Vlastný kapitál -15 600 €
Kontaktné informácie
Email statika@statika-stapro.sk
Phone(s) 0905491242, 0244881416
Mobile phone(s) 0905491242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,733
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,733
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,733
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,748
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,550
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,198
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,481
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,770
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 432
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -22,568
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,727
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,251
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,251
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,505
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,746
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,096
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 22,015
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,318
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 41
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,293
C. Služby (účtová skupina 51) 1,379
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 101
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 691
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,813
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,778
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,365
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 19
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 19
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 68
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -49
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,729
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17331994 DIČ: 2020332490
 • Sídlo: Statická projekcia - STAPRO, /skrátený názov/, Teslova 22/II.26, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava 24.03.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav NEMEČEK 6 639 € (100%) Jasovská 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.05.2006Nové sidlo:
   Teslova 22/II.26 Bratislava 821 02
   19.05.2006Zrušené sidlo:
   Teslova II.26/22 Bratislava 821 02
   01.05.2006Nové sidlo:
   Teslova II.26/22 Bratislava 821 02
   30.04.2006Zrušené sidlo:
   Hlinická 1 Bratislava 834 01
   06.12.2001Nové predmety činnosti:
   odborné činnosti vo výstavbe - statika stavieb
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky, inštalácie programového vybavenia a spracovanie počítačovej grafiky
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   05.12.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť - pozemné stavby, statika
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   14.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava
   13.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   Statická projekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - STAPRO, spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Hlinická 1 Bratislava 834 01
   26.02.1995Zrušené obchodné meno:
   Statická prejekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - STAPRO, spol. s r.o. /skrátený názov/
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/a Bratislava 833 09
   24.03.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poskytovanie softwaru, (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   technická fotografia
   projektová činnosť - pozemné stavby, statika
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Nemeček Jasovská 3 Bratislava
   23.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Vypracovanie zadaní a prejektov stavby v odbore pozemné stavby, špecializácia statika nosných konštrukcií.
   Sprostredkovanie prejekčných prác v stavebníctve.
   Sprostredkovanie prieskumných a geodetických prác.
   Spracovanie dielenských a výrobných dokumentácií v rozsahu nosných konštrukcií pozemného staviteľstva.
   Výkon autorského dozoru stavieb
   Spracovanie statických posudkov.
   pracovanie a predaj software, strojných výpočtov a školenia výpočtovej techniky.
   Zahraničná projekčná a obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti predmetu podnikania.
   Zabezpečenie inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe.
   Organizovanie a sprostredkovanie stavebnej a montážnej činnosti.
   Technická fotografia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.1991Nové obchodné meno:
   Statická prejekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - STAPRO, spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/a Bratislava 833 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vypracovanie zadaní a prejektov stavby v odbore pozemné stavby, špecializácia statika nosných konštrukcií.
   Sprostredkovanie prejekčných prác v stavebníctve.
   Sprostredkovanie prieskumných a geodetických prác.
   Spracovanie dielenských a výrobných dokumentácií v rozsahu nosných konštrukcií pozemného staviteľstva.
   Výkon autorského dozoru stavieb
   Spracovanie statických posudkov.
   pracovanie a predaj software, strojných výpočtov a školenia výpočtovej techniky.
   Zahraničná projekčná a obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti predmetu podnikania.
   Zabezpečenie inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe.
   Organizovanie a sprostredkovanie stavebnej a montážnej činnosti.
   Technická fotografia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav NEMEČEK Jasovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia