Vytvoriť faktúru

M - PROFEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M - PROFEX
IČO 17332036
DIČ 2020318377
IČ DPH SK2020318377
Dátum vzniku 24 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - PROFEX
Donnerova 17
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 706 343 €
Zisk 264 396 €
Aktíva 991 783 €
Vlastný kapitál 635 515 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268207701, 0268207706, 0268207711, 0268207717
Fax(es) 0268207716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,423,556
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 331,292
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 331,292
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,910
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 134,584
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 142,798
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,085,650
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 289,403
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 213,540
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 75,863
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 783,610
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 772,394
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 772,394
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,216
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,637
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,823
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,814
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,614
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,423,556
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 894,910
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,029
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,029
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,953
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,953
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 619,532
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 619,532
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 264,396
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,646
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,678
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,678
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 510,236
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 215,652
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,652
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 164,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,952
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,232
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,800
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,732
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,706,343
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 334
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 937,836
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 699,304
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 46,074
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 10,785
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,092
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,918
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,364,768
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 282
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 445,288
D. Služby (účtová skupina 51) 320,571
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 501,000
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 361,860
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 126,365
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,775
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,686
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,681
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,681
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,720
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,540
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 341,575
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 928,192
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,132
O. Kurzové straty (563) 501
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 631
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,116
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 340,459
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 76,063
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 76,063
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 264,396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17332036 DIČ: 2020318377 IČ DPH: SK2020318377
 • Sídlo: M - PROFEX, Donnerova 17, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava 17.06.1997
  Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 06.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava
  Ing. Júlia Kováčiková 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.11.2013
   14.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   22.07.1997Nové sidlo:
   Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.07.1997Zrušené sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   17.06.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť so spotrebným tovarom, priemyselným tovarom a rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   výroba, servis a montáž svetelnej a nesvetelnej reklamy
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   16.06.1997Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   24.10.1991Nové obchodné meno:
   M - PROFEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia