Vytvoriť faktúru

ALTIS GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALTIS GROUP
Stav Zrušená
IČO 17332087
DIČ 2020351707
Dátum vzniku 08 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTIS GROUP
Znievska 21
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 918 €
Zisk -36 848 €
Aktíva 100 019 €
Vlastný kapitál 96 762 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262413708, 0268286682, 0268286683, 0903711328
Mobile phone(s) +421903711328, 0903711328
Fax(es) 0262413708
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -960
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 35,888
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,848
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,918
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,824
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,094
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 70,427
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 27,318
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,282
C. Služby (účtová skupina 51) 22,340
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 294
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,270
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,094
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,829
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -35,509
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,116
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 380
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 380
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -379
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,888
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,848
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
 • IČO:17332087 DIČ: 2020351707
 • Sídlo: ALTIS GROUP, Znievska 21, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.05.2016Zrušené obchodné meno:
   ALTIS GROUP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 21 Bratislava
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   ALTIS GROUP spol. s r.o.
   08.11.1991Nové sidlo:
   Znievska 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným