Vytvoriť faktúru

AMITA INVESTMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMITA INVESTMENT
Stav Zrušená
IČO 17332176
DIČ 2020358879
Dátum vzniku 30 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMITA INVESTMENT
Bárdošova 2
83101
Bratislava
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254774907, 0254776170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,092
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,092
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 30,649
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 30,649
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -55,741
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -55,741
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4162082.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015