Vytvoriť faktúru

BETEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BETEC
IČO 17332214
DIČ 2020351685
IČ DPH SK2020351685
Dátum vzniku 31 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETEC
Vyšehradská 5
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 993 966 €
Zisk 35 265 €
Aktíva 180 918 €
Vlastný kapitál 163 136 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,108
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,108
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,108
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,929
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 82,772
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 877
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84,533
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 195,037
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 144,566
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,959
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,815
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 95,531
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,265
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,471
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 50,471
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,221
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,276
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -13,939
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,913
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 993,966
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 980,295
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,671
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 947,342
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 766,191
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,779
C. Služby (účtová skupina 51) 91,188
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 70,230
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 750
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,949
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,255
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 46,624
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 126,808
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 46,549
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,284
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,265
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
 • IČO:17332214 DIČ: 2020351685 IČ DPH: SK2020351685
 • Sídlo: BETEC, Vyšehradská 5, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava 851 06 31.10.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Ondriaš 9 959 € (100%) Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2002Nové obchodné meno:
   BETEC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 31.10.1991
   30.10.2002Zrušené obchodné meno:
   BETEC, spracovateľská technika, výrobná a obchodná spoločnosť s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Osuského 8 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   26.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   25.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   Gerhard Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Dipl.Ing. Manfred Berger Forachstrasse 4 Dorbnirn Rakúsko
   Mag. Gerhard Berger Silenengasse 8/29 1220 Wien Rakúsko
   Mag. Kurt Berger Markhofgasse 1-9/2/237 1030 Wien Rakúsko
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   Gerhard Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Dipl.Ing. Manfred Berger Forachstrasse 4 Dorbnirn Rakúsko
   Mag. Gerhard Berger Silenengasse 8/29 1220 Wien Rakúsko
   Mag. Kurt Berger Markhofgasse 1-9/2/237 1030 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   Gerhard Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Manfred Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Mag. Gerhard Berger Silenengasse 8/29 1220 Wien Rakúsko
   Mag. Kurt Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   27.02.1995Nové sidlo:
   Osuského 8 Bratislava 851 03
   26.02.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 52
   26.05.1993Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 52
   Nové predmety činnosti:
   kovovýroba, výroba strojov a prístrojov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   marketing
   leasing
   poradenská činnosť v obchode
   nákladná automobilová doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   25.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a odbyt výrobkov z kovov a plastov, strojov, nástrojov, zariadení a prístrojov
   poskytovanie marketingu, leasingu a poradenských služieb
   dovoz a vývoz vecí ich nákup a predaj v tuzemsku i v zahraničí
   konzultačná a zastupovacia činnosť v obchodných veciach
   spoločnosť je oprávnená vykonávať v súlade s čs. platnými právnymi predpismi i ďalšie činnosti nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spoločnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.10.1991Nové obchodné meno:
   BETEC, spracovateľská technika, výrobná a obchodná spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a odbyt výrobkov z kovov a plastov, strojov, nástrojov, zariadení a prístrojov
   poskytovanie marketingu, leasingu a poradenských služieb
   dovoz a vývoz vecí ich nákup a predaj v tuzemsku i v zahraničí
   konzultačná a zastupovacia činnosť v obchodných veciach
   spoločnosť je oprávnená vykonávať v súlade s čs. platnými právnymi predpismi i ďalšie činnosti nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Ondriaš Vyšehradská 5 Bratislava
   Gerhard Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Manfred Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Mag. Gerhard Berger Silenengasse 8/29 1220 Wien Rakúsko
   Mag. Kurt Berger Waldgasse 7 8680 Mürzzuschlag Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia