Vytvoriť faktúru

it.invest eu - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno it.invest eu
IČO 17332231
DIČ 2020798219
IČ DPH SK2020798219
Dátum vzniku 24 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo it.invest eu
Palárikova 31
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 300 €
Zisk -2 582 €
Aktíva 81 570 €
Vlastný kapitál 18 176 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,282
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,014
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,014
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,014
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,102
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,000
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,913
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,189
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,838
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 351
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,282
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,594
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,205
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,376
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,171
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,582
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,688
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,688
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,900
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 120
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 668
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 61,300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 61,300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,414
D. Služby (účtová skupina 51) 60,700
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,714
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,714
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,114
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 600
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 468
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 341
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 341
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -468
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17332231 DIČ: 2020798219 IČ DPH: SK2020798219
 • Sídlo: it.invest eu, Palárikova 31, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava 22.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gabriel Matter 6 640 € (100%) Štefánikova 21 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.06.2014Nové obchodné meno:
   it.invest eu, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vývoj softvéru podľa autorského zákona
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   06.06.2014Zrušené obchodné meno:
   EXTEC INTERNACIONAL, s.r.o. /slovensky/ EXTEC INTERNACIONAL, G.m.b.H. /nemecky/ EXTEC INTERNACIONAL, L.t.d. /anglicky/ EXTEC INTERNACIONAL, K.f.t. /maďarsky/
   07.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   22.02.1999Nové sidlo:
   Palárikova 31 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   21.02.1999Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Hegedüš Ostrovského 39 Nitra
   11.05.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   investorská činnosť
   pozemné a inžinierske stavby
   16.11.1992Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečovanie veľkoobchodnej činnosti
   sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru a činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Hegedüš Ostrovského 39 Nitra
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Palkovičova 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečenie veľkoobchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave.
   Obchodná činnosť-sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.1991Nové obchodné meno:
   EXTEC INTERNACIONAL, s.r.o. /slovensky/ EXTEC INTERNACIONAL, G.m.b.H. /nemecky/ EXTEC INTERNACIONAL, L.t.d. /anglicky/ EXTEC INTERNACIONAL, K.f.t. /maďarsky/
   Nové sidlo:
   Palkovičova 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečenie veľkoobchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave.
   Obchodná činnosť-sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ