Vytvoriť faktúru

ELHYCO ELHYCO GmbH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELHYCO ELHYCO GmbH
IČO 17332419
DIČ 2020299127
IČ DPH SK2020299127
Dátum vzniku 25 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELHYCO ELHYCO GmbH
Tabakova 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 899 €
Zisk 4 939 €
Aktíva 145 980 €
Vlastný kapitál 99 642 €
Kontaktné informácie
Email elhyco@elhyco.sk
Phone(s) 0252922250, 0252961040, 0252922251
Fax(es) 0252961044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 157,402
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 145,825
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,760
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,624
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 157,402
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 104,581
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,294
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,251
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,133
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 59,964
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,939
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,821
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,787
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,278
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,285
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,733
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,491
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11,059
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,975
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 283,899
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 282,616
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,283
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 277,454
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,235
C. Služby (účtová skupina 51) 90,714
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 175,090
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 964
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 775
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,676
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,445
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 184,667
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 19
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 17
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 505
M. Nákladové úroky (562) 59
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 445
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -486
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,959
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,020
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,939
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17332419 DIČ: 2020299127 IČ DPH: SK2020299127
 • Sídlo: ELHYCO ELHYCO GmbH, Tabakova 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 08.04.1998
  Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava 08.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vojtech Tóth 1 859 € (20%) Furdekova 14 Bratislava
  Ing. Peter Sadiv 1 859 € (20%) Tabaková 1 Bratislava
  Nay+Partner AG 5 577 € (60%) Chur 7000 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   Nay+Partner AG Untere Plessurstrasse 52 Chur 7000 Švajčiarsko
   17.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   15.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   14.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   16.11.1998Nové sidlo:
   Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   15.11.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   08.04.1998Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   07.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   11.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   02.08.1993Nové predmety činnosti:
   projektovo - inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebná zvláštna licencia, respektíve koncesia
   Noví spoločníci:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   01.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   ELHYCO spol. s r.o. ELHYCO GmbH (v jazyku nemeckom)
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia