Vytvoriť faktúru

NICE International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NICE International
Stav Zrušená
IČO 17332524
DIČ 2020845519
Dátum vzniku 29 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NICE International
Špitálska 53
81101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 142 €
Aktíva 1 004 €
Vlastný kapitál 852 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252921319
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,806
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 247
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,559
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,806
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,710
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,788
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,142
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,096
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,096
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 564
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 482
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,050
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 662
C. Služby (účtová skupina 51) 662
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -662
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -662
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -662
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,142
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
 • IČO:17332524 DIČ: 2020845519
 • Sídlo: NICE International, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Októbra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.10.2016Zrušené obchodné meno:
   NICE International s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava - Staré Mesto 811 01
   29.12.2012Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava - Staré Mesto 811 01
   15.12.2011Nové obchodné meno:
   NICE International s. r. o.
   29.10.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným