Vytvoriť faktúru

INBRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INBRA
IČO 17332907
DIČ 2020318476
IČ DPH SK2020318476
Dátum vzniku 30 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INBRA
Panenská 7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 615 771 €
Zisk 462 €
Aktíva 157 853 €
Vlastný kapitál 70 520 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420340, +421243630651
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 100,597
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,995
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,995
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,232
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,654
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 65
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91,589
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,948
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,948
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,597
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,982
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,599
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,599
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,281
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,281
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 462
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,615
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,615
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 274
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,341
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,615,771
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,615,771
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,582,129
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,642
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,275
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,581,361
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,757
D. Služby (účtová skupina 51) 18,474
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 294
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,764
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,764
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,625
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,496
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,463
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,344
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 462
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17332907 DIČ: 2020318476 IČ DPH: SK2020318476
 • Sídlo: INBRA, Panenská 7, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08 28.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oldrich Holba 6 640 € (100%) Palisády 1 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2013Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2013Zrušené sidlo:
   Mlynské luhy 68 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   22.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   21.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   28.10.1998Nové sidlo:
   Mlynské luhy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, vrátane exportu a importu
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie leasingu
   prieskum trhu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem úpravy a zneškodňovania odpadov
   Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Koprivnická 14/C Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oldrich Holba Palisády 1 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   27.10.1998Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb čsl. a zahraničných osôb
   konzultačná a poradenská činnosť
   zastupovanie zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   Zrušeny spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1993Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   28.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Patrik Pašš Hríbova 9 Bratislava 821 05
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Viktor Meglič Slovenčeva 135 Ljubljana Slovinská republika
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   INBRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb čsl. a zahraničných osôb
   konzultačná a poradenská činnosť
   zastupovanie zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   Noví spoločníci:
   Oldrich Holba Šoltésovej 13 Bratislava 811 08
   Patrik Pašš Hríbova 9 Bratislava 821 05
   Henrich Veselý Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Viktor Meglič Slovenčeva 135 Ljubljana Slovinská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia