Vytvoriť faktúru

J. L. S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J. L. S.
IČO 17332915
DIČ 2020318498
IČ DPH SK2020318498
Dátum vzniku 30 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J. L. S.
Astrová 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 194 719 €
Zisk 37 531 €
Aktíva 237 386 €
Vlastný kapitál -206 124 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,408
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 194,551
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 130,279
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,958
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,314
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 217,959
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -168,593
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 331,940
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 331,940
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,215
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 33,194
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -573,473
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 37,531
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 386,552
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 163
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 382,116
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,377
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,156
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,926
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 349,657
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 194,719
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 194,715
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 156,424
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 445
C. Služby (účtová skupina 51) 28,353
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,015
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 44,132
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 29,862
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,617
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,295
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 165,917
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 360
X. Výnosové úroky (662) 360
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 95
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 265
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,560
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,029
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 37,531
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17332915 DIČ: 2020318498 IČ DPH: SK2020318498
 • Sídlo: J. L. S., Astrová 3, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02 30.10.1991
  RNDr. Ľubomír Svitek Vápencová 9 Bratislava 841 07 30.10.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Justín Svitek 165 970 € (50%) Chrobákova 8 Bratislava 841 02
  RNDr. Ľubomír Svitek 165 970 € (50%) Vápencová 9 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Ľubomír Svitek Vápencová 9 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubomír Svitek Vápencová 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.10.1991
   18.01.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.10.1991
   29.06.2005Nové predmety činnosti:
   výroba výherných hracích automatov
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   nákup, predaj a prenájom zábavných nevýherných automatov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.10.1991
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.10.1991
   28.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   09.10.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou elektronickomechanických ruliet podľa ustanovenia § 2 písm. j/ zákona o lotériach
   19.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   18.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   18.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   17.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   15.12.1999Nové sidlo:
   Astrová 3 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ľubomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava 841 07
   14.12.1999Zrušené sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   03.04.1995Nové sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   02.04.1995Zrušené sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.06.1992Noví spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   09.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   J. L. S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kvetná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a zahraničnoobchodná činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj a výroba potravinárskych výrobkov, prevádzkovanie výherných automatov, konzultačná činnosť, vývoj, výroba elektronických zariadení a programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Ing. Justín Svitek Chrobákova 8 Bratislava
   RNDr. Ľudomír Svitek Jána Smreka 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia