Vytvoriť faktúru

aPARtment - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno aPARtment
IČO 17332982
DIČ 2020351773
IČ DPH SK2020351773
Dátum vzniku 20 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo aPARtment
Gessayova 10
85103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 179 €
Aktíva 3 399 €
Vlastný kapitál -254 655 €
Kontaktné informácie
Email apartment@stonline.sk
Phone(s) 0905244517, 0918767604, 0255574430
Mobile phone(s) 0905244517
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,299
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,290
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,131
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,086
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,086
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 159
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 136
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,299
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -256,833
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -261,957
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,809
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -267,766
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,179
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 260,132
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 259,762
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 61
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 258,741
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 330
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,219
D. Služby (účtová skupina 51) 1,219
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,219
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,179
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
 • IČO:17332982 DIČ: 2020351773 IČ DPH: SK2020351773
 • Sídlo: aPARtment, Gessayova 10, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Paroulek Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03 21.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Paroulek 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.03.2016Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Paroulek Gessayova 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
   04.04.2006Nové sidlo:
   Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   21.10.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Paroulek Gessayová 10 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   návrh a zariaďovanie interiérov
   organizačný a ekonomický poradca
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   aPARtment spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným