Vytvoriť faktúru

Petrimex Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Petrimex Trading
IČO 17333211
DIČ 2020314285
IČ DPH SK2020314285
Dátum vzniku 05 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Petrimex Trading
Miletičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -8 438 €
Aktíva 17 760 €
Vlastný kapitál -56 291 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,574
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,574
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -5,680
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 444,336
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -490,435
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,594
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,894
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,729
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 863
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -63,793
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,438
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,623
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,623
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,459
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,421
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,208
C. Služby (účtová skupina 51) 661
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,424
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,128
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,421
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,869
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 57
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -57
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,478
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,438
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333211 DIČ: 2020314285 IČ DPH: SK2020314285
 • Sídlo: Petrimex Trading, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava 15.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Miloš Hrúzik 6 639 € (100%) Cyrilova 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.06.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, a.s. IČO: 00 000 655 Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   15.10.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom /obstarávanie služieb spojených s prenájomom/
   Noví spoločníci:
   Petrimex, a.s. IČO: 00 000 655 Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   14.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, a. s. pre zahraničný obchod Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.06.1993Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod s chemickými výrobkami vrátane jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   veľkoobchod so železným šrotom, odpadmi z plastov a gumy
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu
   factoring a forfaiting
   ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Petrimex, a. s. pre zahraničný obchod Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   29.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je zahraničnoobchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bártrových obchodoch, ako aj bežná obchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov vo vzťahu k ZSSR. Predmetom činnosti je ďalej poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, úč. spoločnosť pre zahraničný obchod, V. Clementisa 10 Bratislava
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   05.11.1991Nové obchodné meno:
   Petrimex Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je zahraničnoobchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov, poskytovanie know-how, servisných služieb vo väzbových a bártrových obchodoch, ako aj bežná obchodná činnosť, predovšetkým dovoz a vývoz surovín a hotových výrobkov vo vzťahu k ZSSR. Predmetom činnosti je ďalej poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
   Noví spoločníci:
   Petrimex, úč. spoločnosť pre zahraničný obchod, V. Clementisa 10 Bratislava
   JUDr. Miloš Hrúzik Cyrilova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia