Vytvoriť faktúru

GREXA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GREXA
IČO 17333318
DIČ 2020321358
IČ DPH SK2020321358
Dátum vzniku 29 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREXA
Hraničná 65
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 €
Zisk -6 604 €
Aktíva 1 397 680 €
Vlastný kapitál 463 691 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903451241
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,363,170
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,676,356
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,676,356
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,367
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,602,589
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 51,400
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,686,814
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 517,753
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,468
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,468
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 404,582
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 111,703
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,169,061
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 114
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,168,947
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,363,170
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 792,749
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 792,051
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 949,657
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -157,606
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,604
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,570,421
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 73
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 639,906
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 516,672
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 516,672
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,940
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 97,294
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,436,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 494,442
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,293
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,976
D. Služby (účtová skupina 51) 1,317
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,292
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,293
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,312
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,707
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,707
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 603
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,604
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,604
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:17333318 DIČ: 2020321358 IČ DPH: SK2020321358
 • Sídlo: GREXA, Hraničná 65, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Kubáň Sklenárova 1364/30 Bratislava 821 09 14.10.2009
  Ing. Roman Kičko Brečtanová 4 Bratislava 831 01 29.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Kubáň 3 319 € (50%) Sklenárova 1364/30 Bratislava 821 09
  Ing. Roman Kičko 3 320 € (50%) Brečtanová 4 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2009Nové obchodné meno:
   GREXA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 65 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubáň Sklenárova 1364/30 Bratislava 821 09
   Renáta Kubáň Sklenárova 1364/30 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubáň Sklenárova 1364/30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.10.2009
   Renáta Kubáň Sklenárova 1364/30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.10.2009
   02.11.2009Zrušené obchodné meno:
   " GREXA " spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Martinčekova 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   27.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   26.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   Miroslav Kúbáň
   Peter Michoněk
   Daniel Raus
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   " GREXA " spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 12 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   výroba odevov a ich pradaj
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Renata Kubáň Martinčekova 12 Bratislava
   19.03.1995Zrušené obchodné meno:
   "tidbit" spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Peter Michoněk Blumentálska 7 Bratislava
   Daniel Raus Jána Smreka 10 Bratislava
   15.01.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s hudobnými nástrojmi, priemyselným tovarom, potravinárskymi výrobkami, kancelárskymi potrebami, drogistickým tovarom, textilným a odevným tovarom, kožiarskymi výrobkami, obuvou, periodickými a neperiodickými publikáciami, výtvarnými, fotografickými a filmovými dielami, umeleckými potrebami, ľudovo- umeleckými výrobkami, dielami užitého umenia, domácimi potrebami, športovými potrebami a hračkami, nábytkom
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Peter Michoněk Blumentálska 7 Bratislava
   Daniel Raus Jána Smreka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Kúbáň
   Peter Michoněk
   Daniel Raus
   14.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, hudobnými nástrojmi, priemyselným tovarom, potravinárskymi výrobkami, kancelárskymi potrebami, drogistickým tovarom, kožiarskymi výrobkami, periodickými a neperiodickými publikáciami, výtvarnými, fotografickými a filmovými dielami, umelekými potrebami, ľudovo-umeleckými výrobkami a dielami užitého umenia
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Peter Michoněk Blumentálska 7 Bratislava
   Daniel Raus Jána Smreka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.1991Nové obchodné meno:
   "tidbit" spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jána Smreka 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, hudobnými nástrojmi, priemyselným tovarom, potravinárskymi výrobkami, kancelárskymi potrebami, drogistickým tovarom, kožiarskymi výrobkami, periodickými a neperiodickými publikáciami, výtvarnými, fotografickými a filmovými dielami, umelekými potrebami, ľudovo-umeleckými výrobkami a dielami užitého umenia
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kubáň Martinčeková 12 Bratislava
   Peter Michoněk Blumentálska 7 Bratislava
   Daniel Raus Jána Smreka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia