Vytvoriť faktúru

ERGONOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ERGONOM
IČO 17333415
DIČ 2020806051
Dátum vzniku 08 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERGONOM
Oškerda 124
02332
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -638 €
Aktíva 33 857 €
Vlastný kapitál 17 921 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 31,866
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 31,866
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 334
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 334
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,200
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,764
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -48,466
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -158
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,436
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,436
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 83
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -83
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 75
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -158
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3929077.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333415 DIČ: 2020806051
 • Sídlo: ERGONOM, Oškerda 124, 02332, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2000Nové sidlo:
   124 Oškerda 023 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Svrček 125 Oškerda 023 32
   20.09.2000Zrušené sidlo:
   Björnsonova 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hulényi Bajzova 8 Bratislava
   06.10.1994Nové sidlo:
   Björnsonova 12 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba nábytku /neremeselná/
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hulényi Bajzova 8 Bratislava
   Thomas Bucher Steinhofrein 10, 6005 Luzern Švajčiarsko
   Elmar Fischer Aeschenstrasse 6295 Mosen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Hulényi Bajzova 8 Bratislava
   05.10.1994Zrušené sidlo:
   Bajzova 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a obchod s výrobkami z kovu, osobitne kancelárskeho nábytku z ocele vrátane zahraničnoobchodnej činnosti s výnimkou takej zahraničnoobchodnej činnosti, ktorá vyžaduje osobitné povolenie
   poskytovanie služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   Thomas Bucher Steinhofrein 10, 6005 Luzern Švajčiarsko
   Elmar Fischer Aeschenstrasse 6295 Mosen Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1991Nové obchodné meno:
   ERGONOM spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bajzova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   účasť na tuzemských a zahraničných podnikoch, osobitne na takých, ktoré sa zaoberajú menovanými obchodnými činnosťami
   výroba a obchod s výrobkami z kovu, osobitne kancelárskeho nábytku z ocele vrátane zahraničnoobchodnej činnosti s výnimkou takej zahraničnoobchodnej činnosti, ktorá vyžaduje osobitné povolenie
   poskytovanie služieb s tým spojených
   Noví spoločníci:
   Thomas Bucher Steinhofrein 10, 6005 Luzern Švajčiarsko
   Elmar Fischer Aeschenstrasse 6295 Mosen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia