Vytvoriť faktúru

SWECK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SWECK
IČO 17333423
DIČ 2020295717
IČ DPH SK2020295717
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SWECK
Karpatská 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 360 €
Zisk 9 474 €
Aktíva 58 361 €
Vlastný kapitál 35 925 €
Kontaktné informácie
Email gasparovichova@sweckgroup.sk
Webová stránka http://www.sweckgroup.com
Phone(s) +421254413056, +421254413072
Fax(es) 0254413056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,386
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,883
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 388
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,386
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,602
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,489
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,000
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,474
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,784
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,003
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,269
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,588
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,239
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,156
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,286
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,512
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 148,360
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 148,263
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 133,339
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,261
C. Služby (účtová skupina 51) 38,408
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 72,657
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 575
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,438
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,021
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,594
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,365
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 69
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,296
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,362
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,659
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,185
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333423 DIČ: 2020295717 IČ DPH: SK2020295717
 • Sídlo: SWECK, Karpatská 18, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Peter Švec, CSc. 369 Kozárovce 24.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Peter Švec, CSc. 6 639 € (100%) 369 Kozárovce
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.10.2013Nové predmety činnosti:
   mimoškolská vzdelávacia činnosť
   28.01.2011Nové sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   27.01.2011Zrušené sidlo:
   nábr. arm. gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   02.03.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   26.06.2004Nové predmety činnosti:
   školenie v oblasti podnikateľských aktivít
   činnosť organizačných poradcov
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce Vznik funkcie: 24.05.1993
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   08.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   26.04.1996Nové sidlo:
   nábr. arm. gen. L. Svobodu 3 Bratislava 811 02
   25.04.1996Zrušené sidlo:
   Lipová 3 Bratislava 811 02
   18.04.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Peter Švec , CSc. 369 Kozárovce
   17.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   RNDr. Jozef Trnovec , CSc. Hrnčiarska 8 Modra
   Ing. Peter Volný Rovniakova 24 Bratislava
   26.01.1993Nové sidlo:
   Lipová 3 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, reprodukčnej a kancelárskej elektroniky aj na báze laseru
   poskytovanie softwaru
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   Noví spoločníci:
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Švec Milanovce 010 10
   RNDr. Jozef Trnovec , CSc. Hrnčiarska 8 Modra
   Ing. Peter Volný Rovniakova 24 Bratislava
   25.01.1993Zrušené sidlo:
   Lipová 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a montáž výpočtovej a kancelárskej techniky, spotrebnej elektroniky a programového vybavenia
   nákup, sprostredkovanie a predaj priemyselných práv výrobkov výpočtovej a kancelárskej techniky a telekomunikačných zariadení
   obchodná, odbytová a zásobovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky, kancelárskej techniky
   výroba, nákup a predaj zariadení na báze laserov
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa zákona.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Švec 369 Kozárovce
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   SWECK, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lipová 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž výpočtovej a kancelárskej techniky, spotrebnej elektroniky a programového vybavenia
   nákup, sprostredkovanie a predaj priemyselných práv výrobkov výpočtovej a kancelárskej techniky a telekomunikačných zariadení
   obchodná, odbytová a zásobovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky, kancelárskej techniky
   výroba, nákup a predaj zariadení na báze laserov
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa zákona.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švec 369 Kozárovce
   MUDr. Oľga Švecová 369 Kozárovce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia