Vytvoriť faktúru

Compeko CS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Compeko CS
IČO 17333458
DIČ 2020325417
IČ DPH SK2020325417
Dátum vzniku 13 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Compeko CS
Rešetkova 9
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 974 €
Zisk -18 493 €
Aktíva 152 413 €
Vlastný kapitál -215 723 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243630776, 0244461707, 0905646327
Mobile phone(s) 0905646327
Fax(es) 0243630778
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 121,486
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 121,486
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 261
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,056
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,334
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 118
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,604
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 131,542
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -234,216
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -220,723
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,493
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 365,758
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 362,629
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,129
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 492
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,542
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 23,974
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,941
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 40,133
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 20
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,215
C. Služby (účtová skupina 51) 5,233
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,841
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,116
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,592
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,116
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,159
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,498
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 616
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 616
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -616
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,775
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,718
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,493
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333458 DIČ: 2020325417 IČ DPH: SK2020325417
 • Sídlo: Compeko CS, Rešetkova 9, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 11.01.2000
  Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01 01.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Miloslav Dekánek 1 000 € (20%) SNP 309/53 Pezinok 902 01
  Jana Dekánková 4 000 € (80%) SNP 309/53 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2014Noví spoločníci:
   Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   Jana Dekánková SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.02.2014
   10.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Jana Kukučková Za hradbami 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   26.02.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   13.10.2007Nové obchodné meno:
   Compeko CS, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Jana Kukučková Za hradbami 30 Pezinok 902 01
   12.10.2007Zrušené obchodné meno:
   COMPEKO CS, spoločnosť s ručením obmedzeným COMPEKO CS, spol. s r.o. (skrátený názov)
   29.12.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Kováč Žitná 7719/3 Bratislava - Rača
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kováč Žitná 7719/3 Bratislava - Rača
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek SNP 309/53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.01.2000
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Rešetkova 9 Bratislava 831 03
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   11.01.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Miloslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1993Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   10.11.1993Zrušené sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava
   17.11.1992Noví spoločníci:
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   16.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviová 28 Bratislava
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   RNDr. Pavol Hetényi Novomestského 23 Nitra
   Ing. Beáta Holanová Šalviová 32 Bratislava
   13.11.1991Nové obchodné meno:
   COMPEKO CS, spoločnosť s ručením obmedzeným COMPEKO CS, spol. s r.o. (skrátený názov)
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba, kúpa a predaj software
   kúpa a predaj výrobkov
   montážna, poradenská a školiaca činnosť
   služby súvisiace s dodávkou hardware a software
   sprostredkovacia a obstarávacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Belanová Šalviová 28 Bratislava
   RNDr. Miroslav Dekánek Markova 11 Bratislava
   RNDr. Pavol Hetényi Novomestského 23 Nitra
   Ing. Beáta Holanová Šalviová 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia