Vytvoriť faktúru

IF - 2000 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IF - 2000
IČO 17333539
DIČ 2020318553
IČ DPH SK2020318553
Dátum vzniku 22 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IF - 2000
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 933 233 €
Zisk 7 070 €
Aktíva 830 605 €
Vlastný kapitál 160 213 €
Kontaktné informácie
Email metalit@micronet.sk
Phone(s) 0253416014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 850,904
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 202,096
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 202,096
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 181,951
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,145
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 643,198
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 23,115
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,115
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 156,354
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 106,237
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,237
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,578
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,539
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 463,729
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60,042
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 403,687
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,610
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 15
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 625
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 850,904
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,282
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,298
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,298
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 101,275
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,275
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,070
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 730,622
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 538
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 538
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 728,394
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 720,961
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 720,961
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,047
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,262
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,124
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,690
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 893,521
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 933,233
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 893,521
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 39,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 379
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 918,079
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 180,494
D. Služby (účtová skupina 51) 603,419
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,243
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,134
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,645
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,464
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 322
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,665
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,665
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20,667
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 23,321
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,948
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,154
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,608
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,087
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,077
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,056
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,098
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,028
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,028
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,070
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333539 DIČ: 2020318553 IČ DPH: SK2020318553
 • Sídlo: IF - 2000, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika 19.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Evžen Hečko 3 320 € (50%) Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika
  Ing. arch. Natália Horváthová 3 320 € (50%) Grösslingova 49 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.06.2015Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Evžen Hečko Svatoslavova 355/8 Praha 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.01.1999
   11.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   10.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   09.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Richard Hečko kpt. Jána Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   19.01.1999Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Richard Hečko kpt. Jána Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   18.01.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   Zrušeny spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   29.04.1994Noví spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   28.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   11.03.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   Noví spoločníci:
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 841 01
   10.03.1993Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   b/Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských expertíznych, koordinačných, a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien úverov a využivania hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   c/Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení.
   d/Výkon funkcie zakladateľa a správcu investičného privatizačného fondu podľa Zák.č. 92/91 Zb. a príslušných právnych predpisov. Túto činnosť bude spoločnosť vykonávať po udelení súhlasu Ministerstva pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Slovenskej Republiky.
   e/Všetky činnosti spojené s predmetom vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Dekan 51 Bašovce
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Jozef Kabár Ostrov 252 Ostrov
   Milan Kralovič Lubovnianska 14 Bratislava
   Miroslav Krištovčák Súmračná 18 Bratislava
   Ingrid Murínová Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Pavel Nemček Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Ivan Olšina Púpavova 51 Bratislava
   Vladimír Šikura Medveďovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   IF - 2000 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   b/Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských expertíznych, koordinačných, a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien úverov a využivania hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   c/Poskytovanie sekretárskych služieb, vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení.
   d/Výkon funkcie zakladateľa a správcu investičného privatizačného fondu podľa Zák.č. 92/91 Zb. a príslušných právnych predpisov. Túto činnosť bude spoločnosť vykonávať po udelení súhlasu Ministerstva pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Slovenskej Republiky.
   e/Všetky činnosti spojené s predmetom vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Dekan 51 Bašovce
   Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Jozef Kabár Ostrov 252 Ostrov
   Milan Kralovič Lubovnianska 14 Bratislava
   Miroslav Krištovčák Súmračná 18 Bratislava
   Ingrid Murínová Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Pavel Nemček Hviezdoslavova 3 Bratislava
   Ivan Olšina Púpavova 51 Bratislava
   Vladimír Šikura Medveďovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia