Vytvoriť faktúru

LECOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LECOM
IČO 17333598
DIČ 2020335196
IČ DPH SK2020335196
Dátum vzniku 27 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LECOM
Pri Starej prachárni 18
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 257 €
Aktíva 16 644 €
Vlastný kapitál 11 706 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243421864
Mobile phone(s) +421903700572, +421903700291
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,012
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,012
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,012
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,589
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,977
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,217
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,601
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,072
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,039
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,393
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,529
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 205
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,324
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,050
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 499
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,722
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,257
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,793
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,767
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,191
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,116
C. Služby (účtová skupina 51) 10,534
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,175
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,482
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 816
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,066
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,964
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 122
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 122
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 396
M. Nákladové úroky (562) 97
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 299
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -274
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,792
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,399
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 8,393
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016