Vytvoriť faktúru

ZOTT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZOTT
IČO 17333628
DIČ 2020302361
IČ DPH SK2020302361
Dátum vzniku 07 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZOTT
Einsteinova 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 399 571 €
Zisk 290 411 €
Aktíva 2 357 489 €
Vlastný kapitál 1 507 848 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903718042, +421903991845, +421903991846, +421903991847, +421903991848
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,674,072
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,462
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 698
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 698
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,764
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,764
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,616,783
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 328,969
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,683
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 315,286
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 69,468
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 69,468
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,290,601
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,279,525
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,279,525
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,076
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 927,745
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 923,445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,827
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 194
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,633
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,674,072
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,041,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,743,534
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,743,534
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 290,411
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,824
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 44,903
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 34,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,866
12. Odložený daňový záväzok (481A) 37
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6,324
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 6,324
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 340,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 134,291
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,291
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,058
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,063
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 158,377
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 240,808
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,994
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 235,814
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,369,018
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,399,571
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,002,831
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 366,187
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,553
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,015,640
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,522,111
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 126,332
D. Služby (účtová skupina 51) 2,723,705
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 565,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 456,194
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 102,294
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,382
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 995
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,155
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,155
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 51,825
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,647
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 383,931
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 996,870
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 825
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 250
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 250
XII. Kurzové zisky (663) 575
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,865
O. Kurzové straty (563) 3,858
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,007
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,040
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 378,891
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 88,480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 151,418
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -62,938
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 290,411
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
 • IČO:17333628 DIČ: 2020302361 IČ DPH: SK2020302361
 • Sídlo: ZOTT, Einsteinova 11, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Josef Zimmermann Asternweg 11 Mertingen 866 90 SRN 01.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zott Holding GmbH 5 643 € (85%) Mertingen 866 90 SRN
  ZOTT SE & Co.KG 996 € (15%) Mertingen 866 90 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2016Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   01.08.2015Nové sidlo:
   Einsteinova 11 Bratislava 851 01
   24.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Andre Jean Claude Hardy Rue de la Trinite 11 Laval 530 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 09.03.2015
   16.10.2012Noví spoločníci:
   ZOTT SE & Co.KG Dr. Steichele Strasse 4 Mertingen 866 90 SRN
   12.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Josef Zimmermann Asternweg 11 Mertingen 866 90 SRN Vznik funkcie: 01.12.2006
   09.01.2007Noví spoločníci:
   Zott Holding GmbH Dr. Steichele Strasse 4 Mertingen 866 90 SRN
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   ZOTT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru, baleného trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení
   prieskum trhu
   07.11.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným