Vytvoriť faktúru

SONO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SONO
IČO 17333911
DIČ 2020299347
Dátum vzniku 14 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SONO
Obchodná 60
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 220 €
Zisk -428 €
Aktíva 8 807 €
Vlastný kapitál 8 449 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252636303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 60
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -428
A.II. Emisné ážio (412) 9
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -428
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 488
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 220
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 220
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 220
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100
D. Služby (účtová skupina 51) 100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17333911 DIČ: 2020299347
 • Sídlo: SONO, Obchodná 60, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Beláň, CSc. Syslia 16 Bratislava 18.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Beláň, CSc. 6 639 € (87%) Syslia 16 Bratislava
  EUROAUTO EC a.s. 996 € (13%) Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2014Nové sidlo:
   Obchodná 60 Bratislava 811 06
   01.04.2014Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   29.04.2004Noví spoločníci:
   EUROAUTO EC a.s. IČO: 35 763 493 Obchodná 60 Bratislava 811 06
   28.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   EURO STAVEX, spol. s r.o. IČO: 35 710 641 Hraničná 16 Bratislava
   23.03.1999Noví spoločníci:
   EURO STAVEX, spol. s r.o. IČO: 35 710 641 Hraničná 16 Bratislava
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beláň , CSc. Rajská 12 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beláň , CSc. Syslia 16 Bratislava
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   SONO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beláň , CSc. Syslia 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Beláň , CSc. Syslia 16 Bratislava
   17.03.1996Zrušené obchodné meno:
   EURO COMP Leasing, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Čajakova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zmenárenských služieb
   tuzemská a medzinárodná nákladná doprava
   výroba, montáž a servis priemyselného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beláň , CSc. Čajakova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.01.1993Nové sidlo:
   Čajakova 14 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodný a veľkoobchodný predaj výpočtovej techniky a priemyselného tovaru
   zriaďovanie poplašných zariadení
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   reklamná agentúra
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie zmenárenských služieb
   tuzemská a medzinárodná nákladná doprava
   výroba, montáž a servis priemyselného tovaru
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   05.01.1993Zrušené sidlo:
   Rajská 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   leasing na výpočtovú a všetky druhy tovarov
   výroba, montáž a servis VT a všetkých druhov tovarov
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovatov mimo tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   sieťotlač a písmomaliarske práce
   14.11.1991Nové obchodné meno:
   EURO COMP Leasing, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Rajská 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   leasing na výpočtovú a všetky druhy tovarov
   výroba, montáž a servis VT a všetkých druhov tovarov
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovatov mimo tovaru, na ktorý sa vyžaduje zvláštne povolenie
   sieťotlač a písmomaliarske práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beláň , CSc. Čajakova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia