Vytvoriť faktúru

DUSPAMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUSPAMA
IČO 17334004
DIČ 2020344733
IČ DPH SK2020344733
Dátum vzniku 02 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUSPAMA
Nejedlého 69
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 194 458 €
Zisk 2 364 €
Aktíva 305 341 €
Vlastný kapitál 96 230 €
Kontaktné informácie
Email duspama@mail.t-com.sk
Phone(s) +421264365468
Mobile phone(s) +421903965320, +421904009362, +421903768451
Fax(es) 0264366902
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 296,144
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 235,069
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 235,069
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 95,263
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 139,806
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,911
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 28,329
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,777
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,777
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,552
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,423
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,413
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,413
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,159
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,942
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,217
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,164
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 296,144
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,595
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 79,631
2. Ostatné fondy (427, 42X) 79,631
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,364
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,549
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 157,550
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 50
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 157,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,999
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,461
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,062
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,214
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,174
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 194,458
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 194,458
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 194,458
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,222
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,411
D. Služby (účtová skupina 51) 5,198
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 161,770
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 122,471
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,908
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,391
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,534
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,738
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,738
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,571
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,236
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,849
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,874
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,750
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,750
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,124
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,872
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,364
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,364
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17334004 DIČ: 2020344733 IČ DPH: SK2020344733
 • Sídlo: DUSPAMA, Nejedlého 69, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Holúbek Hollého 2063/25/A Stupava 900 31 12.06.1996
  Ing. Emília Chudá Kosatcova 20 Bratislava 23.08.1999
  Ing. Marián Chudý Studenohorská 16 Bratislava 841 03 12.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Holúbek 3 320 € (25%) Hollého 2063/25/A Stupava 900 31
  Ing. Emília Chudá 6 640 € (50%) Kosatcova 20 Bratislava
  Ing. Marián Chudý 3 320 € (25%) Studenohorská 16 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Chudý Studenohorská 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.12.2014
   13.08.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   08.02.2011Nové sidlo:
   Nejedlého 69 Bratislava 841 02
   07.02.2011Zrušené sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   17.09.2009Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
   Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Malokarpatské námestie 9 Bratislava 841 03
   07.07.2009Noví spoločníci:
   Vladimír Holúbek Hollého 2063/25/A Stupava 900 31
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Malokarpatské námestie 9 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Holúbek Hollého 2063/25/A Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.06.1996
   06.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   23.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Chudá Kosatcova 20 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   organizačno technické zabezpečovanie prednáškových, kultúrnych a spoločenských podujatí
   plynoinštalatérstvo
   elektroinštalatérstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   20.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Chudý Studenohorská 16 Bratislava
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   19.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   08.09.1997Nové predmety činnosti:
   murárstvo
   obkladačské práce
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúrenárske práce
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   organizačno technické zabezpečovanie prednáškových, kultúrnych a spoločenských podujatí
   výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcova 20 Bratislava
   Mestská časť Lamač IČO: 00 603 414 Heyrovského 2 Bratislava
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Chudý Kosatcova 20 Bratislava
   07.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   12.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Holúbek Mariánska 551/69 Stupava
   11.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Jajcaj Slovinec 35 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   12.08.1994Nové sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   čistenie komunikácií, verejných priestranstiev, upratovačské práce
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   realitná agentúra
   prenájom pracovných strojov, zariadení a nástrojov na výkon verejno - prospešných služieb
   vodoinštalatérstvo
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   plynoinštalatérstvo
   elektroinštalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. Jaroslav Jajcaj Slovinec 35 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   11.08.1994Zrušené sidlo:
   K. Adlera 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.12.1991Nové obchodné meno:
   DUSPAMA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   K. Adlera 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie činností spojených so správou domového, bytového, energetického a pozemkového fondu podľa objednávky správcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia