Vytvoriť faktúru

KOVIP G & A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVIP G & A
IČO 17334063
DIČ 2020318575
IČ DPH SK2020318575
Dátum vzniku 01 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVIP G & A
Vajnorská 106
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 202 936 €
Zisk -5 528 €
Aktíva 55 736 €
Vlastný kapitál 33 067 €
Kontaktné informácie
Email adamik@kovip.sk
Phone(s) 0244454467, 0905963729
Mobile phone(s) 0905963729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,873
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,873
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,873
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,354
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 27,549
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,151
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 57,227
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,540
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 935
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,494
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,528
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,687
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,359
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,788
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,877
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,018
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,199
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,694
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,540
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 202,936
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 202,931
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 206,406
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 64,084
C. Služby (účtová skupina 51) 57,669
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 78,731
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,135
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,228
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,559
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,470
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,178
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,099
M. Nákladové úroky (562) 754
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 345
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,097
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,567
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17334063 DIČ: 2020318575 IČ DPH: SK2020318575
 • Sídlo: KOVIP G & A, Vajnorská 106, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01 01.12.1991
  Štefan Adamík Kalinčiakova 27 Senec 903 01 15.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Galandák 3 319 € (50%) Kalinčiakova 27 Senec 903 01
  Štefan Adamík 3 319 € (50%) Kalinčiakova 27 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.10.2005Noví spoločníci:
   Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer 919 43
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.12.1991
   27.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer
   Jozef Galandák Nám. padlých hrdinov 106 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Galandák
   18.03.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 106 Bratislava 831 03
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   KOVIP G & A spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zámočnícke, klampiarenské, vodoinštalatérske a kúrenárske práce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Adamík
   Jozef Galandák
   14.02.1993Zrušené obchodné meno:
   KOVIP 6 & A spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie stavebných, inštalačných, zámočníckych, klampiarskych a montážnych prác v dodavateľsko - investorskej oblasti
   výroba a sprostredkovateľská činnosť v súvislosti s predmetom činnosti pod bodom 1
   obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.1991Nové obchodné meno:
   KOVIP 6 & A spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie stavebných, inštalačných, zámočníckych, klampiarskych a montážnych prác v dodavateľsko - investorskej oblasti
   výroba a sprostredkovateľská činnosť v súvislosti s predmetom činnosti pod bodom 1
   obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Noví spoločníci:
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer
   Jozef Galandák Nám. padlých hrdinov 106 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia