Vytvoriť faktúru

DIPRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIPRO
IČO 17334403
DIČ 2020344700
IČ DPH SK2020344700
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIPRO
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 706 €
Zisk 10 770 €
Aktíva 152 607 €
Vlastný kapitál 87 251 €
Kontaktné informácie
Email dipro@dipro.sk
Phone(s) 0254433984, 0263811986
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,109
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,109
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,492
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,492
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,059
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,059
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,667
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,667
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,891
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,114
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 66,777
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,109
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,420
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 393,800
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -339,453
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 162,584
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -502,037
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,770
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,439
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,439
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,084
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,084
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 355
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,250
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,227
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,706
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,006
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,220
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 480
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,662
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,254
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,053
D. Služby (účtová skupina 51) 19,040
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 168
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,044
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,879
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 23
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 23
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 215
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -236
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,808
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,038
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17334403 DIČ: 2020344700 IČ DPH: SK2020344700
 • Sídlo: DIPRO, Panónska cesta 34, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Edita Antálková Bagarova 22 Bratislava 841 01 03.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Ján Rady 6 639 € (100%) Zűrich 8053 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 34 Bratislava 851 04
   06.08.2013Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   05.12.2012Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   21.07.2012Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
   25.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šilanová Na Hrebienku 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2004
   10.06.2004Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Edita Antálková Bagarova 22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 03.06.2004
   Ing. Katarína Šilanová Na Hrebienku 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2004
   09.06.2004Zrušené sidlo:
   V Záhradách č. 29a Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Boris Dzubian - konateľ Rozvodná 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1993
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Dzubian - konateľ Rozvodná 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1993
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Dziuban Rozvodná 15 Bratislava 831 01
   12.06.2002Nové sidlo:
   V Záhradách č. 29a Bratislava 811 02
   11.06.2002Zrušené sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Dr. Ján Rady Drusbergstrasse 65 Zűrich 8053 Švajčiarsko
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ján Rady Drusbergstrasse 65 Zűrich 8053 Švajčiarsko
   30.09.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Boris Dziuban Rozvodná 15 Bratislava 831 01
   29.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz a vývoz strojov, zariadení a náhradných dielov
   dovoz a vývoz výpočtovej a meracej techniky, príslušenstva a náhradných dielov
   dovoz a vývoz surovín, polotovarov, hotových výrobkov a poľnohospodárskych produktov
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
   kúpa a predaj nehnuteľností
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   vykonávanie ziskových operácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   DIPRO, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz a vývoz strojov, zariadení a náhradných dielov
   dovoz a vývoz výpočtovej a meracej techniky, príslušenstva a náhradných dielov
   dovoz a vývoz surovín, polotovarov, hotových výrobkov a poľnohospodárskych produktov
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
   kúpa a predaj nehnuteľností
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   vykonávanie ziskových operácií
   Noví spoločníci:
   Dr. Ján Rady Drusbergstrasse 65 Zűrich 8053 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia