Vytvoriť faktúru

MURTEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MURTEL
IČO 17334977
DIČ 2020312602
IČ DPH SK2020312602
Dátum vzniku 19 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MURTEL
Radničné námestie 1
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 161 909 €
Zisk -1 473 €
Aktíva 83 502 €
Vlastný kapitál -85 224 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252495855, +421252495850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 31,815
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 31,815
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,815
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,977
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,685
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,386
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 106,792
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -86,697
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -92,528
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,473
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,489
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 193,489
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,282
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,500
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,451
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 153,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 161,909
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 85,342
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 75,008
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,559
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 158,226
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 73,872
C. Služby (účtová skupina 51) 31,931
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,219
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 889
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,962
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,129
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,224
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,683
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,547
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,973
M. Nákladové úroky (562) 425
N. Kurzové straty (563) 3,134
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 414
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,972
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -289
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,184
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17334977 DIČ: 2020312602 IČ DPH: SK2020312602
 • Sídlo: MURTEL, Radničné námestie 1, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava 13.07.1994
  Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05 25.06.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Bujna 5 312 € (80%) Bodrocká 5 Bratislava
  Mgr. Michal Bujna 1 328 € (20%) Bodrocká 5 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2013Nové obchodné meno:
   MURTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radničné námestie 1 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   vývoj a výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 25.06.2013
   22.07.2013Zrušené obchodné meno:
   MÚRTEL spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Magnetová 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.07.1994
   01.07.2010Nové sidlo:
   Magnetová 1 Bratislava 831 04
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Vazovova 3 Bratislava 811 07
   19.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.07.1994
   18.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. František Krasňanský Ondovská 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Dénešova 17 Bratislava
   13.07.1994Nové sidlo:
   Vazovova 3 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďal- šieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti telekomunikácii
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. František Krasňanský Ondovská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Dénešova 17 Bratislava
   12.07.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť - nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane tovaru, na ktorý bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä obchod s výpočtovou, spotrebnou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou.
   b/ Poskytovanie služieb všetkého druhu vrátane služieb, na ktoré bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä služieb spojených s využívaním výpočtovej, spotrebnej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.
   c/ Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedeným v bode a/ a b/.
   d/ Zriaďovanie a prevádzkovanie pobočiek spoločnosti v zahraničí a v ČSFR.
   e/ Podieľnictvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Matylda Martiniková Kukučínova 44 Bratislava
   Petruška Krčmář Odenburgerstrasse 125 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   MÚRTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť - nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane tovaru, na ktorý bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä obchod s výpočtovou, spotrebnou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou.
   b/ Poskytovanie služieb všetkého druhu vrátane služieb, na ktoré bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä služieb spojených s využívaním výpočtovej, spotrebnej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.
   c/ Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedeným v bode a/ a b/.
   d/ Zriaďovanie a prevádzkovanie pobočiek spoločnosti v zahraničí a v ČSFR.
   e/ Podieľnictvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava
   Matylda Martiniková Kukučínova 44 Bratislava
   Petruška Krčmář Odenburgerstrasse 125 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia