Vytvoriť faktúru

Ateliér obchodu a cestovného ruchu - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ateliér obchodu a cestovného ruchu
IČO 17335001
DIČ 2020316419
IČ DPH SK2020316419
Dátum vzniku 06 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ateliér obchodu a cestovného ruchu
Úradnícka 28
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 167 256 €
Zisk 13 091 €
Aktíva 13 976 €
Vlastný kapitál -212 669 €
Kontaktné informácie
Email aocr@architekt.sk
Webová stránka http://www.architekt.sk
Phone(s) +421244450867, +421244450868, +421244644121, +421244644122, +421244644123
Mobile phone(s) +421905560344
Fax(es) 0244450868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,550
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,013
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,013
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 864
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 149
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,462
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 442
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 73
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,924
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,905
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,075
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 51
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,024
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,550
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -199,578
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,353
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,353
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,114
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,114
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -235,136
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,474
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -245,610
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,091
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,845
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,845
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 230,586
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,482
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,482
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 189,523
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 959
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,328
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,294
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,515
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,515
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 182
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 167,254
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 167,256
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 167,254
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,956
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,661
D. Služby (účtová skupina 51) 65,700
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,287
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,640
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,004
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,643
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 570
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 876
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 876
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,862
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,300
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,893
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 249
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,051
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17335001 DIČ: 2020316419 IČ DPH: SK2020316419
 • Sídlo: Ateliér obchodu a cestovného ruchu, Úradnícka 28, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 11.07.2003
  Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Veľký Biel 900 24 11.07.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Vladimír Vršanský 10 025 € (51.8%) Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
  Ing. arch. Pavol Senecký 9 328 € (48.2%) Športová 13/D Veľký Biel 900 24
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Bratislava 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 11.07.2003
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.12.1991 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1994 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   11.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.12.1991 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1994 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   10.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   11.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   10.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   28.06.1999Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov, zariadení, lízingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   13.08.1997Nové sidlo:
   Úradnícka 28 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   12.08.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho ulica 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   30.04.1993Nové obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho ulica 1 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   29.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu spol. s r.o. /v skratke AOCR spol. s r.o./
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcii generálneho projektanta a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie projektovej dokumentácie a dizajn interiéru
   spracovanie typizačných prác v oblasti investičnej výstavby
   poskytovanie technických prieslumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v oblasti realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   zabezpečovanie realizáci stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu spol. s r.o. /v skratke AOCR spol. s r.o./
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcii generálneho projektanta a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie projektovej dokumentácie a dizajn interiéru
   spracovanie typizačných prác v oblasti investičnej výstavby
   poskytovanie technických prieslumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v oblasti realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   zabezpečovanie realizáci stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia