Vytvoriť faktúru

FinEco-ucto - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FinEco-ucto
IČO 17335108
DIČ 2020351718
IČ DPH SK2020351718
Dátum vzniku 12 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FinEco-ucto
Koceľova 21
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 813 €
Zisk 2 745 €
Aktíva 96 240 €
Vlastný kapitál 59 838 €
Kontaktné informácie
Email fineco@slovanet.sk
Webová stránka http://www.fineco-ucto.sk
Mobile phone(s) +421905658030
Fax(es) 0239012480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 36,841
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 36,841
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,314
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,297
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,777
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,129
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,391
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 99,138
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,582
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,870
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,745
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,556
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,932
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,189
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,521
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,143
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 79
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,677
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,964
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,813
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,810
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,635
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,785
C. Služby (účtová skupina 51) 8,055
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,558
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 198
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,650
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,389
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,178
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,970
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,870
M. Nákladové úroky (562) 1,600
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 270
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,870
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,308
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,563
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17335108 DIČ: 2020351718 IČ DPH: SK2020351718
 • Sídlo: FinEco-ucto, Koceľova 21, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marcela Balejová Gaštanová 440/7 Limbach 900 91 23.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marcela Balejová 6 639 € (100%) Gaštanová 440/7 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2011Nové obchodné meno:
   FinEco-ucto spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   10.01.2011Zrušené obchodné meno:
   FinEco, spol.s r.o.
   23.05.2006Nové sidlo:
   Koceľova 21 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Gaštanová 440/7 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Balejová Gaštanová 440/7 Limbach 900 91
   22.05.2006Zrušené sidlo:
   Jasovská 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava
   04.09.2000Nové sidlo:
   Jasovská 2 Bratislava 851 07
   03.09.2000Zrušené sidlo:
   Jasovská 1 Bratislava 851 07
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   26.09.1994Nové sidlo:
   Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovnej evidencie
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava
   25.09.1994Zrušené sidlo:
   Jasovská 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie ekonomického poradenstva všetkého druhu, najmä však poradenstva v oblasti zakladania a vedenia účtovnej evidencie, stanovovania odvodu daní,zostavovania bilancií a overovanie účtov, poradenstva v oblasti cien, zriaďovanie samostatných firiem účtovných poradcov, finančných poradcov, vykonávanie účtovných operácií
   vykonávanie obchodných operácii všetkého druhu, kúpa a predaj tovarov investičnej a neinvestičnej povahy, vrátane sprostredkovania kúpy a predaja tovarov
   nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podieľníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investicií do spoločnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Marta Martincová , Csc. Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   FinEco, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie ekonomického poradenstva všetkého druhu, najmä však poradenstva v oblasti zakladania a vedenia účtovnej evidencie, stanovovania odvodu daní,zostavovania bilancií a overovanie účtov, poradenstva v oblasti cien, zriaďovanie samostatných firiem účtovných poradcov, finančných poradcov, vykonávanie účtovných operácií
   vykonávanie obchodných operácii všetkého druhu, kúpa a predaj tovarov investičnej a neinvestičnej povahy, vrátane sprostredkovania kúpy a predaja tovarov
   nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podieľníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investicií do spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Marta Martincová , Csc. Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia