Vytvoriť faktúru

GENEXPRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GENEXPRESS
IČO 17336317
DIČ 2020914060
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GENEXPRESS
Mlynarovičova 22
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 334 408 €
Zisk 94 418 €
Aktíva 132 060 €
Vlastný kapitál 75 469 €
Kontaktné informácie
Email kadasi@fns.uniba.sk
Webová stránka http://www.genexpress.sk
Mobile phone(s) +421918418982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,657
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,657
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,657
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 130,438
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 83,026
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,349
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,095
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,886
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,145
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,684
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 94,418
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,209
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,209
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,710
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 17,835
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,556
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 334,408
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 334,408
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 210,288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,271
C. Služby (účtová skupina 51) 31,485
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 116,594
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,949
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,989
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 124,120
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 260,652
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,040
N. Kurzové straty (563) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,999
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,038
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 121,082
P. Daň z príjmov (591, 595) 26,664
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 94,418
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336317 DIČ: 2020914060
 • Sídlo: GENEXPRESS, Mlynarovičova 22, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava 19.08.1996
  Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava 19.08.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Feráková 3 320 € (50%) Zhorínska 28 Bratislava
  Ľudovít Kádasi 3 320 € (50%) Mlynarovičova 22 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárska genetika
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   19.08.1996Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   10.04.1996Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   09.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   28.06.1995Nové sidlo:
   Mlynarovičova 22 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   laboratórne rozbory v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   príprava bioreagenčných súprav pre prácu v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   27.06.1995Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti molekulárnej biológie, genetiky a ich aplikácií
   malo- a veľkoobchodná, vnútroštátna a zahraničná obchodná činnosť s komoditami, ktoré nevyžadujú zvláštne povolenie
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem a osôb
   vzdelávacia a ďalšia činnosť súvisiaci s predmetom podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Ján Turňa Ševčenkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   GENEXPRESS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti molekulárnej biológie, genetiky a ich aplikácií
   malo- a veľkoobchodná, vnútroštátna a zahraničná obchodná činnosť s komoditami, ktoré nevyžadujú zvláštne povolenie
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem a osôb
   vzdelávacia a ďalšia činnosť súvisiaci s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Ján Turňa Ševčenkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia