Vytvoriť faktúru

POĽNOPROFIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POĽNOPROFIT
IČO 17336511
DIČ 2020319169
IČ DPH SK2020319169
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo POĽNOPROFIT
Svoradova 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 057 €
Zisk 1 248 €
Aktíva 564 129 €
Vlastný kapitál 472 435 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 164
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 164
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 164
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 556,650
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,507
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 140,172
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 351,886
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,095
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 556,814
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 473,684
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 471,586
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 471,586
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,194
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -48,344
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,248
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,130
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 251
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 82,879
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,159
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 500
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,220
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,057
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 929
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,128
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 752
C. Služby (účtová skupina 51) 554
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 168
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,305
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 375
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 97
N. Kurzové straty (563) 7
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,208
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336511 DIČ: 2020319169 IČ DPH: SK2020319169
 • Sídlo: POĽNOPROFIT, Svoradova 1, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Maroš Búci predseda Záhradnícka 77 Bratislava 821 08 05.12.2002
  Katarína Ligačová člen Hviezdoslavova 67 Lipany 082 71 09.05.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Janette Lastovková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   16.06.2005Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Ligačová - člen Hviezdoslavova 67 Lipany 082 71 Vznik funkcie: 09.05.2000
   Janette Lastovková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Janette Lastovsková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   Katarína Ligačová - člen Hbiezdoslavova 67 Lipany 082 71
   05.12.2002Nové sidlo:
   Svoradova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Búci - predseda predstavenstva Záhradnícka 77 Bratislava 821 08
   Janette Lastovsková - člen Štefánikova 268/21 Námestovo
   04.12.2002Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Búci - podpredseda Záhradnícka 77 Bratislava 821 08
   Ing. Marián Grotkovský - predseda predstavenstva Jána Chalúpku 11 Kežmarok
   09.05.2000Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom hnuteľného tovaru - lízing
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Búci - podpredseda Záhradnícka 77 Bratislava 821 08
   Katarína Ligačová - člen Hbiezdoslavova 67 Lipany 082 71
   08.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Juraj Chovan - podpredseda Brezová 1/12 Spišská Nová Ves
   Adrián Vološin - člen Dubovická roveň 13 Lipany
   30.09.1999Nové obchodné meno:
   POĽNOPROFIT, a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
   29.09.1999Zrušené obchodné meno:
   PROFIT INVESTMENT, INVESTIČNÝ FOND a.s. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromaždenie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania podľa zákona č.248/1992 Zb.
   29.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Grotkovský - predseda predstavenstva Jána Chalúpku 11 Kežmarok
   Juraj Chovan - podpredseda Brezová 1/12 Spišská Nová Ves
   Adrián Vološin - člen Dubovická roveň 13 Lipany
   28.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Miznerová - členka Grznárová 1 Bratislava
   Doc. Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Gunduličova 14 Bratislava
   Michal Rusňák - podpredseda Kpt. Nálepku 15 Nové Zámky
   30.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Gunduličova 14 Bratislava
   29.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Púpavová 35 Bratislava
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   PROFIT INVESTMENT, INVESTIČNÝ FOND a.s. Bratislava
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   zhromaždenie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania podľa zákona č.248/1992 Zb.
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Miznerová - členka Grznárová 1 Bratislava
   12.04.1994Zrušené obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond PROFIT INVESTMENT a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mliekarenska 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti a.s.je prevzatie zverených investičných bodov a nákup akcií za ne. Obchodovanie s akciami. Vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti ekonomickej.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   13.03.1992Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   12.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Belúch , CSc. Hálova 20 Bratislava
   Ing. Elígius Kopáčik , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond PROFIT INVESTMENT a.s.
   Nové sidlo:
   Mliekarenska 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti a.s.je prevzatie zverených investičných bodov a nákup akcií za ne. Obchodovanie s akciami. Vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti ekonomickej.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alfréd Belúch , CSc. Hálova 20 Bratislava
   Ing. Elígius Kopáčik , CSc. - výkonný riaditeľ Rezedova 10 Bratislava
   Doc.Ing. Alexander Moravčík , DrSc. - predseda Púpavová 35 Bratislava
   Michal Rusňák - podpredseda Kpt. Nálepku 15 Nové Zámky