Vytvoriť faktúru

R O D A M E X - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R O D A M E X
IČO 17336627
DIČ 2020294881
IČ DPH SK2020294881
Dátum vzniku 29 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R O D A M E X
Jakubovo nám. 12
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 400 €
Zisk 9 465 €
Aktíva 20 107 €
Vlastný kapitál -9 018 €
Kontaktné informácie
Email rodamex@rodamex.sk
Phone(s) 0252630631, 0252630632, 0252630633, 0252968371
Mobile phone(s) 0905340370
Fax(es) 0252968371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,285
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 516
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,048
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,285
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 447
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 982
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,465
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,838
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 851
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,887
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 609
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 653
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,179
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,446
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 110,400
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 110,400
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 99,865
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 75,336
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 768
C. Služby (účtová skupina 51) 10,557
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,484
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,628
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 895
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,535
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,739
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 111
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -110
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,425
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336627 DIČ: 2020294881 IČ DPH: SK2020294881
 • Sídlo: R O D A M E X, Jakubovo nám. 12, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Múčka Novosvetská 13 Bratislava 811 06 29.11.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Múčka 6 639 € (100%) Novosvetská 13 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Novosvetská 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Novosvetská 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.11.1991
   13.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   17.11.1998Nové obchodné meno:
   R O D A M E X , s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   16.11.1998Zrušené obchodné meno:
   R O D A M E X , spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   21.03.1994Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   mechanické úpravy a opravy valivých ložísk
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   20.03.1994Zrušené sidlo:
   Dostojevského 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru, vrátane exportu, importu a reexportu
   reklamná, akvizičná a propagačná činnosť
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť, vrátane obstarávania záležitosti pre tretie osoby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1991Nové obchodné meno:
   R O D A M E X , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru, vrátane exportu, importu a reexportu
   reklamná, akvizičná a propagačná činnosť
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť, vrátane obstarávania záležitosti pre tretie osoby.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ