Vytvoriť faktúru

HOLLYWOOD COSMETICS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOLLYWOOD COSMETICS
IČO 17336783
DIČ 2020335097
Dátum vzniku 04 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOLLYWOOD COSMETICS
Riazanská 16
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -102 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 339,386
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -17
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -17
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -17
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 339,403
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 333,169
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,282
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 323,887
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,008
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,621
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,621
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 387
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 226
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 278
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -52
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 339,386
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -99,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,651
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,555
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -22,904
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,683
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -114,607
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 384
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -114,991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 438,765
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 438,765
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 438,673
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438,673
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 92
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102
D. Služby (účtová skupina 51) 102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -102
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -102
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255442.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336783 DIČ: 2020335097
 • Sídlo: HOLLYWOOD COSMETICS, Riazanská 16, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová 25.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Adrian Velický 4 250 € (8%) Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
  Robert L. Booth 24 435 € (46%) Santa fe Springs California, USA
  Stanislav von Velitzky 24 435 € (46%) Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.03.1996Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   kompletizácia dovezených kozmetických výrobkov
   Noví spoločníci:
   Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
   24.03.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám.
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám
   výroba strojového zariadenia pre kozmetický priemysel
   výroba obalov na kozmetické výrobky
   výroba kozmetiky z domácich a dovozových surovín
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Rudolf Prochádzka Furdeková 12 Bratislava
   Ľubomír Velický Riazanská 16 Bratislava
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.06.1993Nové sidlo:
   Riazanská 16 Bratislava 831 03
   28.06.1993Zrušené sidlo:
   Zelená 4 Bratislava
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   HOLLYWOOD COSMETICS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Zelená 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám.
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám
   výroba strojového zariadenia pre kozmetický priemysel
   výroba obalov na kozmetické výrobky
   výroba kozmetiky z domácich a dovozových surovín
   Noví spoločníci:
   Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Rudolf Prochádzka Furdeková 12 Bratislava
   Ľubomír Velický Riazanská 16 Bratislava
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia