Vytvoriť faktúru

Reichspfarrer - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Reichspfarrer
IČO 17336813
DIČ 2020332325
IČ DPH SK2020332325
Dátum vzniku 04 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reichspfarrer
Na vrátkach 5139
84002
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 871 €
Zisk 5 556 €
Aktíva 44 930 €
Vlastný kapitál 19 046 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264284174, 0264533951, 0903458787
Mobile phone(s) 0903458787
Fax(es) 0264533951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,311
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,237
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,904
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,311
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,211
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 790
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,093
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,556
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,100
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 350
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,352
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,252
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 140
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,314
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,646
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 398
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,871
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 47,295
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,576
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 32,900
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13
C. Služby (účtová skupina 51) 7,955
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 797
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,206
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,003
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,131
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,575
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336813 DIČ: 2020332325 IČ DPH: SK2020332325
 • Sídlo: Reichspfarrer, Na vrátkach 5139, 84002, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01 25.02.2010
  Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01 07.08.2000
  Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01 25.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Murányi 1 693 € (25%) Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
  Rudolf Kovár 1 693 € (25%) Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
  Ing. Jozef Csizmazia 3 386 € (50%) Hurbanova 43 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   24.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   30.06.2007Nové sidlo:
   Na vrátkach 5139 Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.06.2007
   29.06.2007Zrušené sidlo:
   Gelnická 2 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   20.05.2004Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava 831 06
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   19.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   16.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   organizovanie výstav a veľtrhov tovarov a technoloógií
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   15.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom každého druhu podľa platných právnych predpisov vrátane dovozu a vývozu
   b/ montážne práce podľa platných právnych predpisov
   c/ organizovanie výstav, veľtrhov, reklamná agentúra a činnosti s tým spojené
   d/ vydavateľská činnosť
   e/ sprostredkovanie obchodov podľa platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   Reichspfarrer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom každého druhu podľa platných právnych predpisov vrátane dovozu a vývozu
   b/ montážne práce podľa platných právnych predpisov
   c/ organizovanie výstav, veľtrhov, reklamná agentúra a činnosti s tým spojené
   d/ vydavateľská činnosť
   e/ sprostredkovanie obchodov podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia