Vytvoriť faktúru

P.Paul creative - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P.Paul creative
IČO 17336864
DIČ 2020294573
IČ DPH SK2020294573
Dátum vzniku 13 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.Paul creative
Karpatská 15
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 856 €
Aktíva 5 407 €
Vlastný kapitál -3 406 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252496002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,498
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,498
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 401
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 348
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 348
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,097
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 959
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,138
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,498
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,262
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,163
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,873
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,873
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,856
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,760
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,359
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 569
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,898
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 892
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 731
D. Služby (účtová skupina 51) 705
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -731
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -705
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 167
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 167
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -896
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17336864 DIČ: 2020294573 IČ DPH: SK2020294573
 • Sídlo: P.Paul creative, Karpatská 15, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava 28.11.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Patrik Paul 5 046 € (76%) Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
  Tomáš Murín 1 594 € (24%) Haanova 1 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.2004Nové obchodné meno:
   P.Paul creative s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná činnosť a marketing
   poradenská činnosť v oblasti reklamy, propagácie, managmentu, obchodu a kultúry
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého a talianskeho
   vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   grafické práce na počítači, zhotovovanie web stránok
   prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov a prístrojov
   leasingová činnosť
   príprava, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, kurzov, školení, veľtrhov a výstav
   balenie a distribúcia výrobkov - zásielkový predaj
   výroba, distribúcia a požičiavanie audio a videozáznamov
   výroba a predaj darčekových predmetov a hračiek
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Tomáš Murín Haanova 1 Bratislava 851 04
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava 841 04
   05.04.2004Zrušené obchodné meno:
   P.PAUL STUDIO s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
   28.11.2003Nové obchodné meno:
   P.PAUL STUDIO s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Paul Schulhoffova 10 Praha 4 - Háje Česká republika prechodný pobyt na území SR : Kuklovská 3 Bratislava
   27.11.2003Zrušené obchodné meno:
   P.PAUL, fotoštúdio a reklamná agentúra, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   16.09.1999Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   15.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   31.12.1993Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Alexandra Paulová Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   16.12.1993Nové sidlo:
   Karpatská 15 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   tvorba priemyselnej a umeleckej fotografie
   spracovanie cudzích amatérskych, profesionálnych fotopredlôh
   vydávanie kníh, kalalógov, kalendárov, prospektov, plagátov
   vyhotovovanie portrétnych a reklamných fotografií
   obchodná činnosť
   poradenská služba
   Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   15.12.1993Zrušené sidlo:
   Domkárska 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba priemyselnej a umeleckej fotografie
   spracovanie cudzích amatérskych a profesionálnych fotopredlôh
   vyhotovovanie portrétnych reklamných fotografií
   predaj vlastných a cudzích fotovýrobkov
   vydávanie kníh, kalendárov, katalógov, prospektov, plagátov a fotopohľadníc
   poradenská činnosť týkajúca sa predmetu činnosti
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Paul
   13.12.1991Nové obchodné meno:
   P.PAUL, fotoštúdio a reklamná agentúra, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Domkárska 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba priemyselnej a umeleckej fotografie
   spracovanie cudzích amatérskych a profesionálnych fotopredlôh
   vyhotovovanie portrétnych reklamných fotografií
   predaj vlastných a cudzích fotovýrobkov
   vydávanie kníh, kalendárov, katalógov, prospektov, plagátov a fotopohľadníc
   poradenská činnosť týkajúca sa predmetu činnosti
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Patrik Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Peter Paul Kuklovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Paul