Vytvoriť faktúru

CEREA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CEREA
IČO 17337143
DIČ 2020345338
IČ DPH SK2020345338
Dátum vzniku 10 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEREA
Uhrovecká 4
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 743 806 €
Zisk -97 110 €
Aktíva 558 661 €
Vlastný kapitál 189 243 €
Kontaktné informácie
Email cerea@slovanet.sk
Phone(s) 0243415956, 0905385018
Mobile phone(s) 0903602799, 0905385018
Fax(es) 0243415956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 553,293
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 5,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 547,517
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 546,396
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 353,308
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,308
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 190,121
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,967
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,109
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 735
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 374
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 776
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 776
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 553,293
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,134
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,513
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,513
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 18,182
2. Ostatné fondy (427, 42X) 18,182
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 159,909
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 159,909
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -97,110
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,159
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 413
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 413
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,933
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,269
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,269
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,003
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,498
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,064
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,146
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,753
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 378,914
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,741,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,743,806
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,721,560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,939
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,307
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,833,740
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,623,413
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,008
D. Služby (účtová skupina 51) 64,354
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 51,937
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,046
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,574
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,317
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 194
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 91
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 91
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 90,134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,609
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,934
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,724
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,315
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,060
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,060
O. Kurzové straty (563) 394
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,861
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,295
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -94,229
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -97,110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337143 DIČ: 2020345338 IČ DPH: SK2020345338
 • Sídlo: CEREA, Uhrovecká 4, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04 01.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Jaška 3 320 € (50%) Janotova 8 Bratislava 841 04
  Ing. Miroslav Jaška 3 320 € (50%) Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2014Nové sidlo:
   Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   08.09.2014Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   11.01.2013Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4/6080 Bratislava 841 07
   10.01.2013Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   01.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.06.2007
   31.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   01.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   31.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.02.2000
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.02.2000
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Klára Križanová Pečnianska 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27 Skončenie funkcie: 01.04.2004
   10.05.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   07.05.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   06.05.1999Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Klára Križanová Pečnianska 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   08.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   27.03.1997Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   poradenská činnosť v oblasti kúpy a predaja rastlinných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27 Skončenie funkcie: 01.04.2004
   26.03.1997Zrušené sidlo:
   Krížna 50 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná, sprostredkovateľská, výrobná, poradenská a zahraničnoobchodná činnosť v oblastiach:
   poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov
   krmných zmesí a ich komponentov
   hospodárskych potrieb a iných výrobkov mimo komodít na ktoré treba osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Baďanský 239 Kvetoslavov
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Helena Kiššová Hlavná 20 Nová Dedinka
   Klára Križanová Pečnianská 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Soták Šašovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Baďanský
   Jozef Kišš
   Klára Križanová
   Ing. Vladimír Soták
   04.03.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ján Baďanský 239 Kvetoslavov
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Klára Križanová Pečnianská 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Soták Šašovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Baďanský
   Jozef Kišš
   Klára Križanová
   Ing. Vladimír Soták
   03.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1991Nové obchodné meno:
   CEREA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Krížna 50 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná, sprostredkovateľská, výrobná, poradenská a zahraničnoobchodná činnosť v oblastiach:
   poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov
   krmných zmesí a ich komponentov
   hospodárskych potrieb a iných výrobkov mimo komodít na ktoré treba osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Helena Kiššová Hlavná 20 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia