Vytvoriť faktúru

RELAX-CENTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RELAX-CENTER
IČO 17337151
DIČ 2020883722
IČ DPH SK2020883722
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELAX-CENTER
Jelačičova 16
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 911 €
Zisk -61 951 €
Aktíva 430 869 €
Vlastný kapitál -80 466 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255423591
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 382,932
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 382,932
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,317
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,194
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,653
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 390,126
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -53,969
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 678
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -61,951
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 444,095
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 62,443
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 381,652
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,303
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,478
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 871
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 373,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 249,911
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 222,686
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,200
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,525
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 306,067
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 88,636
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,035
C. Služby (účtová skupina 51) 86,064
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 72,067
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,496
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 45,588
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -56,156
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,151
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,835
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,834
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,835
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -60,991
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -61,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17337151 DIČ: 2020883722 IČ DPH: SK2020883722
 • Sídlo: RELAX-CENTER, Jelačičova 16, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01 15.04.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Galek 6 639 € (100%) Belinského 3 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2011Noví spoločníci:
   Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.04.2011
   29.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.11.2007
   21.12.2007Noví spoločníci:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.11.2007
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Telocvičná 2717/4 Bratislava
   23.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   ubytovacie služby - poskytovanie prechodného ubytovania v rozsahu voľnej živnosti
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   24.03.2000Noví spoločníci:
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Žambochová Telocvičná 2717/4 Bratislava
   23.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   14.07.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   13.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   28.05.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   27.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   11.10.1996Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   10.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   XHELAL PLAKOLLI Jablanička 337/A Priština Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   19.09.1996Noví spoločníci:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   XHELAL PLAKOLLI Jablanička 337/A Priština Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   18.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   13.09.1996Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   12.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   10.10.1994Nové sidlo:
   Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť-prevádzkovanie nočného baru
   masérske služby
   Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   09.10.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym, priemyselným, drogistickým a spotrebným tovarom
   výroba a predaj potravín a cukrárenských výrobkov
   reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia a prevádzkovania nočného baru
   vykonávanie masáži a erotických masáži
   predaj periodickej a neperiodickej tlače
   požičovňa videokaziet
   Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Karol Tóth Líščie nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.02.1993Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Karol Tóth Líščie nivy 6 Bratislava
   08.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Karol Toth Líščie nivy 6 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   RELAX-CENTER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym, priemyselným, drogistickým a spotrebným tovarom
   výroba a predaj potravín a cukrárenských výrobkov
   reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia a prevádzkovania nočného baru
   vykonávanie masáži a erotických masáži
   predaj periodickej a neperiodickej tlače
   požičovňa videokaziet
   Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Karol Toth Líščie nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia