Vytvoriť faktúru

INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY
IČO 17337224
DIČ 2020344887
IČ DPH SK2020344887
Dátum vzniku 04 Mája 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY
Mlynská dolina
84215
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 031 €
Aktíva 11 051 €
Vlastný kapitál 11 051 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265426561, 0905823434
Mobile phone(s) 0905823434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,091
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,501
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,501
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,583
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,583
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,007
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 999
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,930
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,593
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 337
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,021
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,021
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,920
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,920
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,868
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,559
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,427
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,031
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 71
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 71
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -71
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,031
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015